Działania Tchibo na rzecz zrównoważonego transportu zostały docenione przez Federalny Związek ds. Logistyki (BVL) w Niemczech i Austrii, który przyznał firmie prestiżową nagrodę Supply Chain Sustainability Award 2013.

Tchibo jest świadome swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Dąży do tego, aby prowadzona działalność była w 100% zrównoważona. Dlatego też realizowana przez firmę polityka zrównoważonego transportu polegająca na wykorzystywaniu statków wolniej płynących, ograniczeniu transportu pośredniego, który odbywa się głównie drogą powietrzną oraz możliwość wyboru przyjaznej dla środowiska spedycji „Go Green” pozwoliła znacznie ograniczyć emisję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla. Od 2006 roku Tchibo zmniejszyło emisję dwutlenku węgla w procesie dostaw aż o około 40 procent.

Działania te zostały docenione przez Federalny Związek ds. Logistyki (BVL) w Niemczech i Austrii, który przyznał firmie nagrodę Supply Chain Sustainability Award 2013. Jury w swoim werdykcie orzekło: „Tchibo kieruje się strategicznym, opartym na wiedzy podejściem do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuch dostaw – od wykorzystania zasobów i wytwarzania produktów do ich usuwania. Z tego względu Tchibo służy jako wzór dla innych przedsiębiorstw.”

Federalny Związek ds. Logistyki (BVL) jest organizacją działającą od 1978 roku na rzecz promowania logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przemyśle, nauce i sferze publicznej. Od 2012 roku przyznaje nagrodę Sustainable Logistics Award, której celem jest promowanie zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw oraz zachęcenie innych firm do wdrażania innowacyjnych koncepcji.