40% transakcji eCommerce na świecie jest realizowanych przy użyciu kilku urządzeń

W Polsce smartfony zostawiły tablety w tyle pod względem zakupów mobilnych

Udział transakcji mobilnych w handlu eCommerce w Polsce wyniósł 15% w Q4 2015

Criteo, firma technologiczna zajmująca się marketingiem efektywnościowym, opublikowała raport Q4 2015 State of Mobile Commerce. Ta kwartalna analiza trendów rynkowych dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej zmieniających się  zachowań zakupowych online.

Przeprowadzona przez Criteo szczegółowa analiza 1,4 mld transakcji eCommerce pokazuje, że cztery na 10 zakupów w USA jest wykonywanych z wykorzystaniem więcej niż jednego urządzenia lub kanału. Prawie 1/3 z przeanalizowanych transakcji jest finalizowana na urządzeniu mobilnym, co pokazuje, że użytkownicy korzystają z wielu urządzeń w procesie zakupowym, oraz, że regularnie kupują przy użyciu urządzeń mobilnych.

Coraz większa popularność mCommerce dodatkowo podsyca oczekiwania konsumentów dotyczące bardziej spersonalizowanych kreacji. Marketerzy nie mogą dłużej postrzegać urządzeń wyłącznie jako narzędzi do identyfikacji i konwersji użytkowników w kupujących. Kluczem do sukcesu firm jest analiza profilu użytkownika na wielu urządzeniach, przeglądarkach i aplikacjach w celu zapewnienia mu jak najlepszego doświadczenia w trakcie całej ścieżki zakupowej. Rozwiązanie Criteo Universal Match, wraz z produktem Criteo Dynamic Retargeting dostosowuje rekomendacje produktów online, reklamy i stawki dla każdego użytkownika, dzięki czemu marketerzy mogą zmaksymalizować skuteczność kampanii, a konsumenci uzyskać spójny przekaz, dostosowany do własnych potrzeb.

Kluczowe wnioski raportu:

Mobilne zakupy w handlu detalicznym przeżywają boom
Firmy, których sklepy internetowe są przygotowane na mobilność, zamknęły rok 2015 z imponującymi wynikami sprzedaży, zamieniając wielu swoich użytkowników mobile w klientów. Aby pozyskać konsumenta korzystającego z urządzeń mobilnych, marki powinny inwestować w mobilną strategię marketingową, która spełnia oczekiwania i potrzeby konsumenta na wszystkich urządzeniach:
•  W Q4 2015, udział transakcji mobilnych na świecie wzrósł o 15% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, stanowiąc 30% wszystkich transakcji e-Commerce.
•  Spośród wszystkich urządzeń przenośnych, tablety wygenerowały wyższą wartość sprzedaży niż smartfony, ale urządzenia iOS odnotowały wyższą od średniej wartość zamówień.
•  W Polsce w Q4 2015 udział poszczególnych urządzeń w handlu mCommerce przedstawiał się następująco: smartfon z systemem Android 6,8%, tablet z systemem Android  2,8%, iPad 3,1%, iPhone 2,2%.

Konsumenci mobilni wolą kupować przy użyciu smartfonów
Udział smartfonów w zakupach mCommerce stale rośnie – dziś większość zakupów na urządzeniach przenośnych jest finalizowana właśnie na smartfonach. Podczas gdy marki optymalizują doświadczenie mobilnych zakupów, powinny skupić się na smartfonach jako kluczowych urządzeniach napędzających eCommerce:
•  60% wszystkich transakcji mobilnych w USA zostało dokonanych przy użyciu smartfonów: urządzenia te były często wybierane dzięki połączeniu lepszych możliwości transakcji, dostępności, z dużymi ekranami i szybkim, bezprzewodowym dostępem do Internetu.
•  Smartfony generują ponad połowę sprzedaży mCommerce na świecie. Najwyższe wskaźniki osiągane są w Japonii i Korei Południowej.

Popularność cross-device nadal rośnie
Konsumenci czują się komfortowo korzystając z wielu urządzeń – laptopów, tabletów i smartfonów – na wszystkich etapach ścieżki zakupowej. Lepsze zrozumienie zachowań konsumentów, sugestii, jakim ulegają i intencji zakupowych, jest kluczem do zaangażowania ich na różnych urządzeniach. Aby odnieść sukces, firmy powinny skupić się na konsumentach i wdrożyć technologie, jak Universal Match:
•  W Q4 2015 w niemal 40% transakcji eCommerce konsumenci wykorzystali więcej niż jedno urządzenie lub kanał.
•  37% konsumentów finalizujących zakupy na desktopie, przeglądało wcześniej stronę tego samego sprzedawcy na co najmniej jednym dodatkowym urządzeniu.
•  Konsumenci cross-device, którzy dokonali zakupu z poziomu tabletu, byli najbardziej skłonni do skorzystania z kilku urządzeń na swojej ścieżce zakupowej – aż 43%.

Łatwość zakupów w aplikacjach napędza przychody
Detaliści i marki wykorzystujący intuicyjne aplikacje, które oferują odpowiednie produkty konsumentom i usuwają bariery na ich drodze do zakupu, sprzedają więcej i generują wyższe wartości sprzedaży. Budowanie aplikacji, która wyświetla interesujące dla danego użytkownika produkty i usprawnia ścieżkę zakupową, jest niezbędne aby zaangażować konsumenta, wygenerować konwersje i przychody:

•    Spośród sprzedawców, którzy postawili na mobilność, aplikacje mobilne stanowiły 54%
wszystkich transakcji mCommerce w branży detalicznej i 58% transakcji mCommerce w branży turystycznej.
•    Klienci korzystający z aplikacji mobilnych przeglądali 286% więcej produktów niż
konsumenci, korzystający ze strony mobilnej, generując o 90% wyższy wskaźnik add-to-basket niż użytkownicy stron mobilnych.
•    Ogólny współczynnik konwersji w aplikacji był o 120% wyższy niż w przypadku stron
mobilnych.

Stały, globalny wzrost handlu mCommerce
Udział transakcji mobilnych w światowym handlu eCommerce stale wzrasta,  generując najwyższe wartości w Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. W czasie gdy konsumenci na całym świecie coraz chętniej korzystają z urządzeń mobilnych, strategie mobilne międzynarodowych marek muszą spełniać oczekiwania użytkowników:
•    Handel mobilny stanowił 35% sprzedaży detalicznej eCommerce w skali świata.
•    50% wszystkich transakcji eCommerce na świecie było wykonywanych przy użyciu więcej
niż jednego urządzenia.
•    W Polsce udział transakcji mobilnych w handlu eCommerce wyniósł 15% w Q4 2015.
W najwyższym kwartylu sprzedawców wskaźnik ten wyniósł 21,5%. Średnia wartość zamówienia na urządzeniu mobilnym vs. desktopie była niemal identyczna, wynosząc  97%.