Oprogramowanie zostało wyposażone w zaawansowane mechanizmy wspomagające użytkownika w rozliczaniu podatku VAT z tytułu złych długów.

Zgodnie z przepisami o VAT od stycznia 2013 podatnik jest zobowiązany do pomniejszenia kwoty podatku naliczonego od faktur niezapłaconych w terminie 150 dni od terminu płatności. W związku z powyższą zmianą przepisową, w module VAT, został wprowadzony zaawansowany mechanizm automatycznego generowania tzw. korekty z tytułu złych długów – czyli korekty podatku VAT dla faktury niezapłaconej i dla której minął termin 150 dni od terminu płatności.

System podczas generowania rejestru VAT analizuje rozrachunki i automatycznie tworzy wymagane korekty. Istnieje również możliwość wprowadzenia manualnej korekty z tytułu złych długów. W systemie została również zapewniona obsługa tzw. korekty powrotnej, czyli obsługi sytuacji, gdy po dokonanej korekcie z tytułu złych długów faktura zostanie uregulowana. Korekty powrotne podobnie jak korekty z tytułu złych długów mogą być automatycznie generowane i kontrolowane przez system, bądź mogą zostać wprowadzone ręcznie.

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (wierzyciel) ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, którym upływa 150 dni od terminu płatności. Jest to tzw. ulga na złe długi. W systemie, analogicznie, jak jest to w opisanej powyżej korekcie podatku naliczonego, został zastosowany mechanizm automatycznego generowania korekty, bądź możliwość wprowadzenia takiej korekty ręcznie