Według przewidywań ekspertów PwC sztuczna inteligencja będzie ważnym czynnikiem rozwoju globalnej gospodarki. Do 2030 roku jej zastosowanie może zwiększyć światowe PKB nawet o 14%. Coraz szersze wykorzystywanie nowych technologii jest widoczne w wielu obszarach m.in. procesach produkcyjnych, kształtowaniu nowych przyzwyczajeń i oczekiwań klientów, czy stopniowym przekształcaniu sposobu wykonywania wielu zadań w pracy.

– Sukces nowych technologii zależy w dużej mierze od tego, jak są postrzegane. Obawiano się, że automatyzacja i wprowadzenie sztucznej inteligencji będzie odbierane przez pracowników jako zagrożenie dla ich stanowisk pracy. Obserwujemy jednak inny trend – powiedział Edward Gower-Isaac, Vice President, Business Process & Application Services w Ricoh Europe. – Badania zrealizowane na zlecenie Ricoh na grupie 3600 pracowników z 23 europejskich krajów pokazują pozytywny stosunek do wdrażania i korzystania z nowych narzędzi technologicznych. 59% badanych uznało, że zastosowanie innowacyjnych rozwiązań znacząco przyczyni się do wzrostu efektywności ich pracy a sztuczna inteligencja oraz automatyzacja były najczęściej wymieniane wśród tych rozwiązań – dodał.

Sztuczna inteligencja – główne obszary zmian

W ciągu najbliższych 5 lat sztuczna inteligencja odegra największą rolę w trzech obszarach:

1. Obsługa klienta
W dobie coraz większej konkurencji na rynku rosną oczekiwania klientów. Ci chcą szybkiej reakcji na swoje zapytania i wyższej jakości obsługi. Odpowiedzią na ten trend jest coraz szersze wykorzystanie chatbotów, które są w stanie „obsłużyć” standardowe zapytania. Przyspieszenie procesów związanych z obsługą klienta wymaga również szybkiego dostępu do danych. Tu rośnie znaczenie cyfryzacji i elektronicznego obiegu dokumentów.

2. Automatyzacja w procesach obiegu informacji
Efektywność działania firmy jest uzależniona od odpowiedniego wykorzystania potencjału danych, które ta posiada. Rozwój sztucznej inteligencji odegra ważną rolę w optymalizacji procesów związanych z obiegiem dokumentów, ich cyfryzacją i przetwarzaniem. Szybki i bezpieczny dostęp do informacji oraz dbałość o ich integralność przekładają się na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi systemów firmy będą mogły zminimalizować liczbę nieustrukturyzowanych i nieuporządkowanych danych.

3. Wsparcie dla procesów decyzyjnych
Sztuczna inteligencja będzie stanowiła również coraz większe wsparcie w procesach związanych z analizą danych. Możliwość szybkiego dostępu do kluczowych informacji i wskaźników przełoży się na usprawnienie procesu podejmowania decyzji.