Klienci brytyjskiego oddziału banku Citi i usługi Paysafe jako pierwsi skorzystają z technologii Decision Intelligence, która stosuje sztuczną inteligencję, wdrożoną na globalną skalę bezpośrednio w sieci Mastercard. Citi i Paysafe już korzystają z tej technologii w Wielkiej Brytanii, a w nadchodzących miesiącach rozwiązanie ma zostać uruchomione na kolejnych rynkach i u kolejnych wydawców kart.

Decision Intelligence to kompleksowa usługa wspierająca wykrywanie oszustw. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc instytucjom finansowym w trafniejszej weryfikacji i zatwierdzaniu autentycznych transakcji w czasie rzeczywistym, a także w zmniejszeniu liczby prawidłowych transakcji, błędnie odrzuconych jako oszustwa.

Używane obecnie narzędzia weryfikacji bazują na ocenie ryzyka, działając w ramach z góry ustalonych reguł. Decision Intelligence to całkowicie nowe rozwiązanie, które wychodzi znacznie poza ten obszar. Przyjmuje szerszą perspektywę przy ocenie transakcji i uczy się na każdej z nich. Przyznana ocena punktowa pozwala wydawcy kart zastosować wyniki poprzedniej analizy do weryfikacji następnej transakcji.

Technologia stanowiąca podstawę rozwiązania Decision Intelligence sprawdza, w jaki sposób dane konto jest używane na przestrzeni czasu, aby wykryć normalne i nietypowe zachowania zakupowe. Wykorzystuje przy tym informacje na temat konta, takie jak segment dochodowy, do którego został przypisany klient, jego profil ryzyka, dane dotyczące lokalizacji, detalistów i urządzeń, z których realizowane są transakcje, a także rodzaje zakupów czy pory dnia, z których są realizowane.

Technologia Digital Intelligence należy do podstawowych funkcji platformy Mastercard Enhanced World Elite i jest dostępna dla wydawców kart Mastercard na całym świecie jako narzędzie opcjonalne.