Szwajcarska sieć handlu detalicznego Coop współpracuje z NiceLabel, wiodącym światowym producentem oprogramo­wania do projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami. Celem jest poprawa wydajności i procedur etykietowania w zakładach i sklepowych piekarniach. Współpraca obejmuje projektowanie, zarządzanie, utrzymanie jakości oraz produkcję etykiet żywności, zawierających informacje o alergenach, składzie i wartości odżywczej, przedstawione w spójny i identyfikowalny sposób.

Coop to druga pod względem wielkości sprzedaży sieć sklepów detalicznych w Szwajcarii. Firma stosuje już system zarządzania etykietami NiceLabel w swoich zakładach produkcyjnych. W ramach najnowszej współpracy, w trosce o poprawę dokładności etykietowania i bezpieczeństwa żywności, Coop wprowadza rozwiązania NiceLabel do sieci swoich 45 piekarni.

System NiceLabel pozwala Coop na standaryzację procesu etykietowania, usunięcie ewentualnych niespójności oraz usprawnienie procesów biznesowych i poprawę jakości podczas projektowania i druku etykiet produktowych i opakowaniowych.

– Nie możemy ignorować wyzwań dla branży, wynikających z konieczności informowania o alergenach na etykietach produktów. W Coop dbamy o to, by wszelkie produkty spożywcze, przygotowywane w sklepie, opatrzone były przejrzystymi i jednolitymi etykietami z informacją o składnikach i potencjalnych czynnikach alergizujących. Temu właśnie służy objęcie systemem NiceLabel naszych 45 piekarni sklepowych – podsumowuje Didier Gremaud, dyrektor Coop ds. procesów IT ERP w spółkach produkcyjnych.

System zarządzania etykietami NiceLabel zostanie zintegrowany z istniejącym w Coop systemem SAP. Każdy zakład produkcyjny i piekarnia może produkować własne etykiety, ale system zarządzania dokumentami jest scentralizowany. Oznacza to, że tylko określeni użytkownicy mogą wprowadzać zmiany. Skutkuje to większym bezpieczeństwem obiegu informacji, pozwalając na terminowe i spójne etykietowanie. Coop może teraz używać uniwersalnych szablonów, które zachowują prawidłowy, zatwierdzony format etykiety – niezależnie od typu drukarki i jej rozdzielczości druku.

– Zastosowanie rozwiązań NiceLabel pozwoliło na cyfryzację naszych procesów i zlikwidowało obciążenie działu IT przy każdorazowej zmianie etykiety. Przedtem posiadaliśmy wiele różnych interfejsów dla wielu odmiennych rozwiązań przeznaczonych do drukowania. Obecnie korzystamy z jednolitego rozwiązania, jednego punktu dostępu do systemu i jednego interfejsu. System zarządzania dokumentacją (Document Management System) NiceLabel rejestruje wszystkie działania, które możliwe są do zidentyfikowania, i pełni kluczową rolę w naszych procedurach kontroli jakości – dodaje Didier Gremaud.

– Rynek etykiet żywności się zmienia. Jeśli chodzi o wymagania w zakresie bezpieczeństwa konsumenta, panuje obecnie dość duże zamieszanie – mówi Ken Moir, wiceprezes ds. marketingu w NiceLabel. – Dobrze, że lider branży, jakim jak Coop, przeciera szlaki w dziedzinie bezpiecznego znakowania żywności, zajmując jasne stanowisko i wprowadzając zmiany w sposobie etykietowania produktów spożywczych w swoich piekarniach.

– Chcemy wesprzeć Coop w osiągnięciu tych celów, umożliwiając produkcję uniwersalnych etykiet – z zachowaniem spójności, szybkości i dokładności w całym procesie. Niezależnie od tego, w której piekarni lub zakładzie produkcyjnym drukowana jest etykieta, użytkownicy i klienci mogą być pewni, że zawiera dokładne, aktualne informacje o alergenach i wartościach odżywczych. Proces ten wspiera system zarządzania dokumentacją NiceLabel, który usprawnia, automatyzuje i doskonali proces zapewnienia jakości, eliminując błędy ludzkie i ryzyko, a także zwiększa stopień dokładności – dodaje Ken Moir.

System zarządzania etykietami NiceLabel jest również dostępny w Label Cloud – pierwszym na świecie systemie zarządzania etykietami, działającym w chmurze publicznej.

Założona w 1993 roku spółka NiceLabel jest wiodącym światowym producentem oprogramo­wania do projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami, które pomagają firmom różnej wielkości poprawić jakość, szybkość i efektywność etykietowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Dzięki naszym systemom zarządzania etykietami organi­zacje mogą cyfrowo przekształcać cały proces drukowania i produkcji etykiet. Rezultatem jest oszczędniejsze, bardziej elastyczne funkcjonowanie, które pozwala podmiotom szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i wymagania, szybciej wprowadzać produkty na rynek i skuteczniej konkurować w sektorach, w których prowadzą działalność. NiceLabel obsługuje swoich klientów z całego świata z siedziby głównej w UE (Słowenia) oraz globalnych oddziałów w Niemczech, USA, Singapurze i Chinach, oferując technologie odpowiadające na najnowsze wymogi rynku.