Pod względem oceny nowoczesności, spośród innych znanych na polskim rynku metod bezgotówkowego płacenia to płatności zbliżeniowe są najczęściej wymieniane są jako nowoczesne (jest tak zdaniem 41% badanych). Następne w kolejności są płatności poprzez urządzenia mobilne (najbardziej nowoczesne wg 36% respondentów), a po nich karta płatnicza i przelew internetowy (po 35% w obu przypadkach).

Jednak to, że dany sposób płatności jest uznawany za nowoczesny nie zawsze przekłada się na jego znajomość i częstotliwość używania. Badanie uwydatniło ten kontrast w przypadku takich systemów płatności jak PayPal, SkyCash, MobilNET (o ile 75% badanych je zna, o tyle zaledwie 14% z nich korzysta) lub płatności poprzez telefon komórkowy z wykorzystaniem technologii NFC (74% respondentów zna ten sposób, ale korzysta z niego tylko 4%).Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku płatności zbliżeniowych i kart kredytowych: wyniki badania wskazują na wyraźną zależność między znajomością tych dwóch sposobów płatności, a korzystaniem z nich na co dzień – 96% respondentów słyszało o płatnościach bezdotykowych i kartach kredytowych, a82% z nich płaci właśnie w ten sposób,co oznacza wzrost o 9 p.p. w zakresie korzystaniawobec wyników zeszłorocznych

Najbardziej cenioną przez Polaków cechą płatności elektronicznych jest szybkość i oszczędność czasu(zdaniem ponad połowy – 55% – uczestników badania), a korzystanie z nich kojarzone jest z brakiem konieczności noszenia przy sobie gotówki (takie skojarzenie miało 20% badanych). Kolejnym ważnym aspektem płatności bezgotówkowych jest wygoda, na co uwagę zwróciła ponad 1/3 respondentów (35%).Dalej badanie pokazuje, szczególnie w odniesieniu do bezgotówkowego płacenia za niedrogie zakupy, że prawie 40% badanych spotkało się z odmową przyjęcia płatności kartą, gdy kwota na rachunku za zakupy była niska: to kolejny dowód na to, że jedną z największych przeszkód na drodze dalszej popularyzacji e-płatności są sprzedawcy.Wartości najbardziej kojarzone z płatnościami elektronicznymi to wygoda używania(dla 90% badanych), innowacyjność (43%) oraz bezpieczeństwo(36%).

Gdy tylko pojawia się temat nowoczesnych sposobów płatności, przedmiotem debaty na nowo staje się bezpieczeństwo transakcji. Pod względem bezpieczeństwa różne sposoby płatności ocenione zostały niemal podobnie, np. płatności dokonywane z telefonu komórkowego (gdzie wymagany jest kod autoryzacyjny) czy też płatności zbliżeniowe/kartą kredytową.Interesujące dane wynikają z odpowiedzi na postawione respondentom pytanie, czy znają kogoś, kto padł ofiarą oszustwa związanego z e-płatnością: “tak” odpowiedziało jedynie 15%, przy czym zdaniem 24% to poszkodowana osoba, przez swoją lekkomyślność lub zaniedbanie, znalazła się w takiej sytuacji.

45% osób biorących udział w badaniu przyznało, że coraz mniej interesuje się nowościami w dziedzinie sposobów płatności, ponieważ wachlarz możliwości jest szeroki. Promowanie kolejnych form płacenia bezgotówkowego będzie napotykało na coraz większe trudności wynikające z dużej konkurencji – oferta usługna polskim rynku jest już bardzo bogata. Na przykład, na pytanie o atrakcyjność aplikacji Google’a do dokonywania płatności, większość konsumentów wskazała, że nie ma wyrobionego poglądu, czy tego typu aplikacja byłaby dla nich pożyteczna czy też nie.Z tego powoduwprowadzanie innowacyjnych pomysłów wymagać będzie złożonej komunikacji, ale jednocześnie stanowić będzie dobrą okazjędo promowania korzyści wynikających z używania nowoczesnych form płatności.

Prawie 2/3 respondentów zdaje sobie sprawę, że beneficjentami nowoczesnych bezgotówkowych sposobów płatności są zarówno banki, jak i klienci. Jeśli chodzi o banki, najczęściej wymienianym elementem jest zysk, ale również promocja samej marki banku. Z punktu widzenia klientów najczęściej wymieniane korzyści to wygoda i szybkość transakcji. Oprócz tego, dla 56% respondentów obecność innowacyjnych rozwiązań w ofercie banków to kwestia bardzo lub dosyć ważna, która może zaważyć o wyborze banku.

W przypadku nowych graczy na rynku znajomość nowoczesnych sposobów płatności nie przekłada się na akceptację ich oferty przez klienta: jeśli z propozycją otwarcia rachunku bankowego wyszłaby instytucją niezwiązaną z bankowością, oferta ta przyciągnęłaby jedynie17% badanych, podczas gdy dla 38% – nie byłaby ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna.

W ogólnym przekonaniu na rynku jest szeroka gama  rozwiązań z zakresu płatności kartowych dla takich firm jak np. sklepy internetowe, to wyniki badania wskazują, że sytuacja wygląda inaczej w sektorze publicznym. Niemal 75% badanych, którzy nie mieli jeszcze takiej okazji, chciałoby móc płacić kartą w urzędach administracji publicznej.72% badanych wolałaby właśnie w ten sposób zapłacić mandat u policjanta, 71% – zapłacić mandat za brak ważnego biletu u konduktora, a 64% – uiścić podatek dochodowy.

Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy SIA.
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 28 sierpnia-9 września 2015 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 803 Internautów korzystających z bankowości internetowej należących do epanel.pl.