Spółka Open Media podpisała umowę zakupu sieci sklepów AVANS, warunkowaną decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. AVANS to jedna z największych polskich sieci…