Rozpoczyna się druga edycja badania ShoppingShow podczas, której organizatorzy zamierzają skoncentrować się na zwyczajach, nawykach, ścieżkach zakupowych konsumentów różnych firm retailowych oraz na…