Po analizie wyników sieci sklepów delikatesowych działających pod nazwą Delima, została podjęta decyzja o zaprzestaniu dalszego rozwijania tego formatu sklepów. Właściciel sieci, spółka…