SESCOM, dla jednego ze swoich kluczowych klientów, realizuje projekt mający na celu kontrolę zużycia energii w salonach sprzedaży. Czas trwania projektu to 3…