Grzegorz Moch jest w polskim oddziale nowym szefem działu Business Solutions, czyli drukarek igłowych oraz rozwiązań drukujących dedykowanych do punktów sprzedaży: drukarek etykiet,…