Iomega, będąca własnością EMC, wprowadza na rynek Iomega StorCenter px12-450r Network Storage Array, wieloprotokołowe macierze dyskowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozproszonych…