Sieć sklepów Komfort została nagrodzona przez konsumentów tytułem „Najprzyjaźniejszej Firmy” oraz „Godłem Jakości Obsługi 2012”. Laureaci Godła Jakości Obsługi 2012 to firmy, które…