Dotychczasowy właściciel łódzkiej Manufaktury – największego centrum handlowo-rozrywkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, firma Apsys podpisała przedwstępną umowę sprzedaży kompleksu z Unilmmo – otwartym funduszem…