Firma hybris, dostawca oprogramowania do obsługi wielokanałowej sprzedaży i komunikacji, poinformowała o zintegrowaniu oprogramowania Adobe CQ eCommerce z pakietem Hybris Multichannel. Celem jest…