Zarząd Organic Farma Zdrowia podpisał umowę dotacyjną z Województwem Mazowieckim w ramach której może ubiegać się o kwotę 152,4 tys. zł unijnej dotacji…