Kurt DelBene, prezes działu Microsoft Office ogłosił, że już miliard ludzi na całym świecie używa pakietu Microsoft Office. Siłą napędową tego wzrostu był…