Komisja Europejska jesienią przedstawi propozycję rewizji dyrektywy o produktach tytoniowych. Jedną z rozważanych opcji jest wprowadzenie w Unii Europejskiej tzw. plain packaging, czyli…