Można już rejestrować udział w Retail Technology Days 2013 – corocznej konferencji i towarzyszącej jej wystawie firm poświęconych nowoczesnym technologiom w handlu detalicznym.…