Komunikujemy się z w domu, w pracy, podczas zakupów czy jazdy tramwajem. Odpowiednie przekazywanie naszych myśli jest kluczowe do osiągnięcia porozumienia. Nie inaczej sytuacja wygląda w pracy. Society for Human Resource Management przeprowadziło badanie wśród 400 firm zatrudniających 100 000 pracowników i więcej. Jego wyniki mogą zaskakiwać. Firmy zgłosiły utratę przychodów w wysokości 62,4 mln dolarów rocznie z powodu słabej komunikacji. Jakie błędy są najczęściej popełniane w komunikacji i jak ich unikać? Podpowiadamy.

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Bez niej trudno o satysfakcjonujący związek, czy udaną karierę zawodową. Badanie SHRM wskazuje, że błędy w komunikacji mogą także doprowadzić do utraty dużych pieniędzy. Jakie są najczęstsze błędy popełniane w pracy, jeśli mowa o komunikowaniu się? Przyjrzyjmy się bliżej trzem.

Brak dbałości o relacje z podwładnymi
Jednym z najczęściej popełnianych błędów w pracy jest niedbanie o relacje z naszymi podwładnymi – wynika z badania GFKM „Rok lidera”.
W środowisku zawodowym zapomina się często o tym, jak kluczowe są dobre stosunki między przełożonymi a pracownikami. Negatywne relacje wpływają nie tylko na atmosferę w miejscu pracy, lecz także na efektywność zespołu. Aby zaradzić temu problemowi, warto zwrócić uwagę na organizowanie imprez integracyjnych. Takie wydarzenia są doskonałą okazją do budowania relacji, poprawy komunikacji oraz wzmacniania współpracy między członkami zespołu. Imprezy integracyjne tworzą nieformalne środowisko, w którym pracownicy mają szansę lepiej się poznać, nawiązać relacje poza biurem i zbudować więź opartą na wspólnych doświadczeniach.

Czy to wspólne rozwiązywanie zadania podczas gry terenowej, czy też luźna rozmowa przy grillu, tego typu wydarzenia pozwalają na złamanie barier i zbudowanie zaufania. Przełożeni mogą lepiej zrozumieć swoich podwładnych, a pracownicy zobaczyć swoich liderów w bardziej „ludzkiej” odsłonie. To nie tylko doskonała okazja do rozładowania napięć, ale także inwestycja w dobre relacje, które przekładają się na efektywność pracy zespołu. Organizowanie imprez integracyjnych to więc nie tylko przyjemność, ale również strategia budowania silnych i trwałych więzi w miejscu pracy.

Do najczęstszych błędów komunikacyjnych należy także nieumiejętność słuchania innych. Nie można nawiązać dobrego kontaktu z kimś, kogo się nie słucha, ponieważ będziemy mieć tendencję do przyjmowania założeń na temat jego potrzeb w oparciu o swoje spostrzeżenia, a te mogą być błędne.

Jeśli słyszymy, że nasz pracownik narzeka na trudny dojazd do pracy, brak czasu wolnego, czy za niskie zarobki – reagujmy na czas i nie czekajmy na to, aż złoży wypowiedzenie, bo nie poczuje się wysłuchany i zrozumiany.

Brak zaufania i nierówne traktowanie
Pracownicy wymagają równego traktowania ze względu na płeć czy pochodzenie. Niestety nadal dochodzi do nierówności pod tym względem. Badania Banku Światowego wskazują, że globalne tempo reform, zmierzających do równego traktowania kobiet w świetle prawa, spadło do poziomów najniższych od 20 lat. Warto zatem dbać o dobre praktyki w tym obszarze w firmie, jak i w życiu codziennym.
Kolejnym błędem jest brak zaufania względem pracowników i siebie nawzajem. To z kolei może prowadzić do nadmiernej kontroli, a także podważania kompetencji. Badania wskazują, że 1 na 3 pracodawców nie ufa swoim pracownikom. To zły sygnał i znak, że należy wprowadzić zmiany w naszej organizacji.

Chcąc poprawić zaufanie wewnątrz zespołu warto postawić na aktywności z dziedziny team building. Zadania wymagające współpracy i koordynacji, takie jak gry planszowe, rozwiązanie problemów czy budowanie czegoś wspólnie, np. maszyny Goldberga, mogą zacieśnić więzi między członkami zespołu i zwiększyć poziom zaufania, co przekłada się na lepszą komunikację.

Brak spójnej komunikacji
Jak mówi Sebastian Kopiej, Prezes Zarządu w Commplace: Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy firma nie posiada polityki komunikacyjnej. Nie dba o komunikację wewnętrzną, a to z kolei prowadzi do szumu informacyjnego. Przekazywanie wiadomości różnymi kanałami nie jest dobrym pomysłem. To coś, jak głuchy telefon – każda osoba może nieco zmienić kontekst. Według badania Gallupa, zaangażowanie pracowników wzrasta, gdy menedżerowie zapewniają spójną i jasną komunikację. Z innego badania wynika, że ​​4 na 5 ankietowanych pracowników chce częściej słyszeć o tym, jak radzi sobie ich firma, a ponad 90 proc. ankietowanych pracowników twierdzi, że woli słyszeć złe wieści niż żadne.

I ostatnim elementem jest feedback. Jak wynika z badań, zaledwie 18 proc. pracowników jest ocenianych na podstawie ich umiejętności komunikacyjnych. Znaczenie częściej pracodawcy patrzą na inne kompetencje, jakie posiadają ich podwładni. Warto także pozwolić sobie czasem na refleksję nad własnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Powyższa lista jest doskonałym punktem wyjścia do zweryfikowania obszarów, w których być może jest coś do poprawy.