Jak wynika z raportu Bank of America Merrill Lynch, ponad 50% firm produkcyjnych testuje rozszerzoną rzeczywistość w celu poprawy wydajności i jakości produktów oraz obniżenia kosztów. Ma to szczególne znaczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, ponieważ wytwarzanie bezpiecznych farmaceutyków czy suplementów na skalę przemysłową to złożony oraz wymagający proces.

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny charakteryzuje się bardzo dynamicznym tempem rozwoju. To właśnie w tych sektorach gospodarki można zaobserwować wysokie nakłady na prace badawczo-rozwojowe, tj. R&D. Według raportu GUS, krajowa produkcja od lat plasuje się w czołowej trójce liderów innowacji.

Na prace badawczo-rozwojowe składają się działania, mające na celu podniesienie innowacyjności wytwarzanych produktów. Działy R&D liderów branży na całym świecie na bieżąco śledzą nowinki, aby sukcesywnie podnosić jakość i atrakcyjność oferowanych towarów, a także rozszerzać swoje portfolio. W tradycyjnym rozumieniu, pojęcie prac badawczo-rozwojowych definiuje się jako wszelkie aktywności związane z rozwojem i zarejestrowaniem nowych substancji leczniczych, czyli tak zwanych leków innowacyjnych. Proces ten jest bezpośrednio związany z największym nakładem prac i kosztów oraz najwyższym stopniem innowacyjności w skali danego przedsiębiorstwa.

Technologią, która ma wiodące znaczenie dla zmian w całej gospodarce, jest sztuczna inteligencja. W ostatnich latach AI wykorzystuje się na różnych etapach działań, jak badania i rozwój, procesy kliniczne, analiza i porządkowanie złożonych danych.
– Sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, blockchain oraz inne technologie pozwalają na ogromny postęp w sektorze, począwszy od łańcucha dostaw, poprzez procesy produkcyjne, R&D aż po usługi dla konsumentów. Cały sektor odważnie stawia na nowoczesne technologie, co skutkuje zwiększeniem innowacyjności. Jest to widoczne również w Polsce. Docelowo, największy nacisk jest kładziony na rozwój samego produktu, który ma wpisywać się w aktualne trendy oraz potrzeby, a nawet je wyprzedzać – mówi Aleksandra Smolczyk, kierownik ds. badań i rozwoju w onesano, producenta naturalnych suplementów diety.

Prace technologiczne prowadzą do opracowania składu nowego produktu. Właściwy dobór substancji czynnych i pomocniczych jest najważniejszym procesem, który opiera się na dogłębnej analizie danych i doświadczeniu najwyższej klasy ekspertów. Początkowe prace laboratoryjne mają na celu dokładne poznanie substancji, które znajdą zastosowanie w produkcie, a także ich ewentualną modyfikację czy ocenę właściwości fizykochemicznych. Kolejnym krokiem jest przetransferowanie całego procesu na dużą skalę technologiczną. Formulacja, poza stabilnością produktu, powinna być też odpowiednio dostosowana do indywidualnych preferencji użytkownika końcowego. W tym obszarze kluczową rolę pełnią smak oraz wygląd, dopasowane do różnych grup odbiorców, jak na przykład dzieci czy seniorów.

Formulacja powinna zapewnić jak najwyższą jakość produktu, która znajdzie potwierdzenie w badaniach analitycznych i stabilności. Zaawansowanie oraz złożoność prac z obszaru R&D w farmacji i biotechnologii wymagają od przedsiębiorców dużego nakładu finansowego oraz posiadania odpowiedniego zaplecza zarówno technologicznego, jak i naukowego.