W ostatni weekend listopada klienci sklepów Tesco będą mogli wziąć udział w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Szczodrość wszystkich darczyńców ma w tym roku duże znaczenie, gdyż do całej zebranej puli produktów Tesco dołoży dodatkowe 20% żywności.

Tesco Polska od 2000 r. współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności, włączając się w ogólnopolskie zbiórki Federacji i pozyskując ok. 10% wolumenu ich rocznej zbiórki.

Akcja trwać będzie od 29 listopada do 1 grudnia w  218 sklepach Tesco na terenie całej Polski. Klienci będą mogli wrzucić artykuły spożywcze do specjalnie oznakowanych koszy. Ponadto, do wszystkich ofiarowanych produktów Tesco Polska dołoży dodatkowe 20% produktów.

Do akcji mogą włączyć się również klienci internetowego serwisu Tesco Ezakupy, którzy za pośrednictwem strony www będą mogli dokonać charytatywnych zakupów. Wystarczy, że użytkownik wybierze kwotę, jaką chce przekazać na cel charytatywny, a najpotrzebniejsze produkty o zadeklarowanej wartości zostaną zakupione przez Federację Polskich Banków Żywności i przekazane potrzebującym.