Na skutek reorganizacji Działu Inwestycji i Nieruchomości Tesco Polska, stanowisko menadżera ekspansji, odpowiedzialnego za rozwój hipermarketów i compact hipermarketów objął Leszek Marchewka, a regionalnymi menadżerami zajmującymi się rozwojem sieci supermarketów zostali Konrad Borzęcki i Maciej Maziarz.