Firma Tetra Pak, jeden ze światowych liderów w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, realizuje kampanię: „Daj mu drugą szansę”. Jej idea ma na celu edukację młodego pokolenia w zakresie prawidłowego sortowania opakowań kartonowych po żywności płynnej, umożliwiającego ich recykling i ponowne wykorzystanie surowców.

Wyniki badań, zrealizowanych przez Fundację ProKarton, jasno pokazują, że choć społeczeństwo ma coraz większą świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, to nadal prawidłowe sortowanie odpadów sprawia trudność. 48% badanych nie wie, gdzie należy wyrzucić puste opakowanie kartonowe po żywności płynnej, a jest to kluczowy element ich recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego. W odpowiedzi na tę sytuację Tetra Pak zainicjowała kampanię edukacyjną, która ma zachęcić młode pokolenie do zdobycia wiedzy na temat prawidłowego sortowania zużytych opakowań i stania się trendsetterami w polskim społeczeństwie. Kluczowym przesłaniem projektu jest wyjaśnienie, że puste opakowania kartonowe należy zgnieść i umieścić w żółtym pojemniku, aby mogły trafić do lokalnego zakładu recyklingu i zostać przetworzone na nowe produkty, takie jak chusteczki czy torby papierowe. Więcej o roli, jaką ma pełnić akcja, mówi Mauricio Contreras, Dyrektor Marketingu Tetra Pak na Europę Wschodnią:

„Nieustannie pracujemy nad wdrożeniem kolejnych inicjatyw w zakresie zbiórki i recyklingu kartonów po napojach. Niedawno, dzięki wspólnej inwestycji o wartości ok. 29 mln euro ze Stora Enso, oddaliśmy do użytku nową linię recyklingu, która pozwala przetworzyć cały wolumen opakowań kartonowych kupowanych każdego roku w Polsce. Jest to jeden z wielu kroków w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jednak bez zwiększonej świadomości konsumentów w zakresie prawidłowego sortowania opakowań nie jesteśmy w stanie ich zrecyklingować i ponownie wykorzystać odzyskanych surowców. W kampanii „Daj mu drugą szansę” naszym głównym celem jest więc edukacja młodego pokolenia, które jest przyszłością nas wszystkich, a którzy jednocześnie stanowią ważny głos w społeczeństwie. Rozumiemy, że edukacja jest podstawą każdej trwałej zmiany i tak narodził się pomysł na naszą nową kampanię skierowaną do młodych ludzi z całego kraju. Chcemy pokazać młodemu pokoleniu, że odgrywa ono kluczową rolę w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego”.
Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych (Instagram, Tik Tok, YouTube) oraz na wybranych uniwersytetach w kraju. Do akcji zaangażowani zostaną także influencerzy, którzy również będą w swoich kanałach edukować na temat prawidłowego recyklingu wykorzystywanych przez nich opakowań kartonowych do płynnej żywności. Kampania offline i online trwa od września do listopada bieżącego roku.