Choć trendy w branży ochrony zawsze zmieniały się dynamicznie, mało kto spodziewał się tak nagłego zwrotu wydarzeń, jak ten, którego doświadczyliśmy w pierwszej połowie 2020 roku. W obliczu zmian gospodarczych, przyglądamy się prognozom na drugą połowę roku i weryfikujemy je, szacując które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rynek security.

Jeszcze kilka miesięcy temu, eksperci Axis Communications rozpatrywali trendy, które mogą odegrać najważniejszą rolę w 2020 roku. W branży ochrony obok technologii na pierwszy plan wysuwały się także kwestie regulacyjne: związane z bezpieczeństwem oraz prywatnością. Już teraz wiemy, że po zmianach związanych z globalną sytuacją epidemiczną, równie ważne mogą okazać się czynniki makroekonomiczne i społeczne. Prezentujemy najważniejsze z nich.

1. Zaufanie społeczne i kwestie regulacyjne

Dotychczas, z technologicznego punktu widzenia, zaufanie dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Każda osoba korzystająca z produktów monitoringu wizyjnego chciała mieć pewność, że są one odpowiednio chronione przed cyberatakami, a dane zabezpieczone i przechowywane zgodnie z regulacjami takimi jak np. RODO.
W ujęciu makroekonomicznym, zaufanie społeczne do rozwiązań wizyjnych będzie miało od teraz jeszcze większe znaczenie. Zyskujemy bowiem coraz większą świadomość, że technologia może wspierać w walce z kryzysami takimi jak epidemia, np. zbierając dane dotyczące zachorowań i udostępniając je w aplikacjach – tak jak ma to miejsce w Chinach czy Korei Południowej. Jednocześnie jednak pojawia się wiele pytań dotyczących prywatności.

– Z pomocą przychodzą rozwiązania, które wspierają respektowanie rozporządzeń dot. danych osobowych. Jednym z nich jest redakcja obrazu – kamery monitoringu mogą rejestrować materiał wideo nawet na dużych obszarach, jednocześnie zapewniając, że wizerunek poszczególnych osób będzie odpowiednio zabezpieczony – podkreśla Konrad Badowski z Axis Communications.

2. Poczucie bezpieczeństwa

Bezpośrednio z poprzednim trendem wiąże się także zwiększona potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Choć jeszcze do niedawna zdawało się, że żyjemy w erze bezpieczniejszej niż kiedykolwiek wcześniej, obecnie obawy rosną, w szczególności w kontekście ekonomicznym i zdrowotnym.
Dla sektora ochrony ta potrzeba ma kilka implikacji. Jedną z nich jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa z jednoczesnym wyeliminowaniem obaw o prywatność jednostki. Inną, odpowiadanie na bieżące wyzwania, jakie stawia przed nami sytuacja wymagająca ograniczenia kontaktów. Kamery z funkcjami audio mogą np. wspierać służby miejskie w ograniczaniu dużych zgromadzeń ludzi, nadając automatyczne komunikaty z ostrzeżeniem o ryzyku i prośbą o rozejście się. Podobnie w budynkach użyteczności publicznej, np. sklepach – monitoring może zliczać osoby poruszające się po ich terenie, tak by móc przestrzegać odpowiednich norm sanitarnych. Technologia może zatem nie tylko ułatwiać dostosowywanie do dynamicznie zmieniających się regulacji, ale realnie podnosić poczucie bezpieczeństwa.

3. Troska o środowisko i zrównoważony rozwój

Nieustannie ważną kwestią pozostaje dbałość o środowisko naturalne. Dowody na negatywne skutki zmian klimatu są niezmienne i wszyscy – zarówno osoby fizyczne i firmy – muszą podjąć kroki w kierunku dbałości o ekologię. Wydawać by się mogło, że natura w wielu sytuacjach wraca do równowagi, dzięki ograniczeniu działalności człowieka, czego przykładem może być choćby czystsza woda w weneckich kanałach. Jednak nie oznacza to, że możemy zapomnieć o działaniach proekologicznych.

Firmy technologiczne powinny zwracać uwagę na tę kwestię w ujęciu długoterminowym i niezmiennie dążyć do zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko naturalne, np. poprzez stosowanie w produkcji ekologicznych, biodegradowalnych materiałów. Jednocześnie warto pamiętać, że sama technologia może być częścią rozwiązania problemów środowiskowych – zintegrowane z kamerami czujniki mogą pomóc w zarządzaniu m.in. energią czy odpadami w miastach i budynkach komercyjnych. Istotne, by pamiętać, że choć chwilowo chętniej korzystamy z rozwiązań jednorazowych, np. opakowań, rękawiczek, itp., odpowiedzialność za jakość i czystość naszego środowiska nie zmienia się nawet w obliczu epidemii.

4. Zmiany społeczne

Znaczenie powyższych trendów – szczególnie potrzeby poczucia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju – nieodłącznie wiąże się z jeszcze jednym: urbanizacją. Ponad połowa światowej populacji mieszka już w miastach, przy czym przewiduje się, że do 2030 r. odsetek ten wzrośnie do ponad 60 proc. Szacuje się, że w latach 2018-2030 ponad 150 kolejnych miast przekroczy 1 milion mieszkańców, a dodatkowe 10 stworzy nowe „megamiasta” o populacji powyżej 10 milionów.

Wraz z urbanizacją, wzrasta konieczność wykorzystania technologii w celu lepszego zarządzania zasobami. Miasta powinny więc inwestować w zintegrowane rozwiązania z sektora security, które pomogą lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na to, że w obliczu kryzysu gospodarczego tempo urbanizacji może jeszcze przyspieszyć. Dlatego jeszcze większe znaczenie nabiera koncepcja „smart city”, w ramach której technologia wspiera mieszkańców w wielu obszarach – od mobilności i transportu, przez optymalne zużycie energii i ograniczanie smogu, aż do skutecznego reagowania w sytuacjach nagłych, np. poprzez automatyczne informowanie centralnej stacji monitoringu o wypadkach.

– Urbanizacja to trend, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu, ale dopiero obecna sytuacja uświadamia nas jak ważna jest kompleksowa, zintegrowana architektura miejska, która wspiera mieszkańców podczas kwarantanny, jak i po niej, np. za pośrednictwem sieci głośników, które mogą wyręczać służby miejskie w skutecznym nadawaniu komunikatów. Spodziewamy się, że już wkrótce większość mieszkańców miast będzie jeszcze intensywniej korzystała z zasobów miejskich, dlatego ważne aby systemy miejskich monitoringów nie były tylko siecią kamer, ale powiązanych ze sobą inteligentnych rozwiązań end-to-end – dodaje Konrad Badowski z Axis Communications.

5. Wpływ globalnej sytuacji polityczno-gospodarczej

Globalna polityka i ekonomia zawsze wpływały na biznes, czy to poprzez taryfy celne na określone towary bądź surowce, czy też zakazy sprzedaży z jednego rynku na inny. Jednak obecna sytuacja jest jeszcze mniej przewidywalna. Niepewność sprawia, że jeszcze dokładniej należy przyglądać się globalnym decyzjom.

W obliczu nowych wyzwań, działalność w branży security będzie wymagała jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami rozwiązań. Ważne, by zwrócić uwagę na efektywność łańcuchów produkcji. Być może dynamicznie zmieniający się krajobraz gospodarczy sprawi, że część z nich zostanie przearanżowanych. Warto pamiętać, że choć trendy szybko się zmieniają, kluczowe wartości pozostają niezmienne. Na pierwszym miejscu zawsze powinno stać zapewnienie ciągłości dostaw, a tym samym pozostanie elastycznym w intensywnie zmieniającej się rzeczywistości.