Działania na rzecz ochrony środowiska to temat niezwykle istotny dla firmy Tetra Pak, która po raz trzeci wdraża kampanię „Wybierz naturę. Wybierz karton”. Celem kampanii jest prezentacja podejmowanych przez firmę kroków, które realizowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Według danych Banku Światowego liczba ludności ma wzrosnąć o ponad 25% do 2050 roku, a to spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na żywność. Jednocześnie współczesne systemy produkcji żywności odpowiadają za ponad jedną trzecią światowej emisji gazów cieplarnianych, a niestety nawet jedna trzecia całej produkowanej żywności wciąż jest marnowana. Dlatego w tegorocznej kampanii Tetra Pak skupia się na tematyce bezpieczeństwa i zapobiegania marnowaniu żywności oraz na rozbudowie infrastruktury zbiórki, selekcji i recyklingu odpadów. Kolejne filary akcji to podkreślenie kluczowej roli dekarbonizacji systemów żywnościowych i dbania o bioróżnorodność.

Celem Tetra Pak jest stworzenie najbardziej zrównoważonego środowiskowo opakowania na płynną żywność na świecie. Docelowo opakowania Tetra Pak mają być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, w pełni nadające się do recyklingu, wykonane z surowców odnawialnych oraz pochodzących z ponownego przetworzenia.

To długofalowy proces, którego pierwsze efekty już widać. Firma wprowadza liczne innowacje, które mają pomóc producentom żywności ograniczyć wpływ opakowań na środowisko, wśród nich m.in. zakrętki połączone z opakowaniem, dzięki którym trafią one wraz z nim do ponownego przetworzenia, wykorzystanie w produkcji opakowań polimerów pochodzenia roślinnego czy zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu. Jednocześnie oferuje producentom żywności nowoczesne technologie jej przetwarzania ograniczające zużycie wody, energii i powstawanie odpadów, a tym samym pomagające obniżyć ślad węglowy produktu.

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem kampanii, jest rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak zaznacza Marcin Pawelec, Head of Communications East Europe Tetra Pak, niezbędne są współpraca partnerów w całym łańcuchu dostaw, a także odpowiednio wysoki poziom zbiórki odpadów: „Przemysł spożywczy może w szczególny sposób przyczynić się do ochrony planety. Rosnące w kolejnych latach zapotrzebowanie na żywność oznaczać będzie również zwiększenie produkcji opakowań. Dlatego tak ważne jest, by wdrażać rozwiązania, które chronią jednocześnie i żywność, i planetę. Chcemy być liderem transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w branży płynnej żywności i napojów. Rozwiązania Tetra Pak pozwalają producentom zachować wysoką jakość i walory odżywcze produktów, a jednocześnie działać zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Jeśli dodamy do tego działania zwiększające poziom zbiórki i recyklingu opakowań, zrobimy ważny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.”