Jacek Kauch, PR & Marketing Manager EE Checkpoint Systems (CEE).

W Checkpoint Systems opracowano podstawowe zalecenia dla sprzedawców rozważających zabezpieczenie produktów przed kradzieżą opierające się na trzech filarach: adekwatności, kompletności, racjonalności.

Adekwatność – używane zabezpieczenia zostały zastosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są dostosowane do specyfiki produktu, który mają chronić. Błędy powszechnie popełniane w tej kwestii przez handlowców to np. umieszczanie etykiet radiowych na powierzchniach metalowych, zbyt szerokie ustawienie bramek w przejściach lub pracownicy nieobecni w strefie ryzyka, czyli pomiędzy linią kas a wyjściem ze sklepu.

Kompletność – nie brakuje niezbędnych elementów systemu zabezpieczeń. Wyczerpany został wachlarz możliwości w konkretnym aspekcie zabezpieczeń. Błędy popełniane w tej kwestii przez zarządzających sklepami to brak odpowiedniego przepływu informacji między pracownikami ochrony w centrum monitorowania a ochroną fizyczną oraz zaniedbanie sprawdzenia przyczyny alarmów wzbudzanych przez anteny.

Racjonalność – instalacja systemu była zgodna z zasadą pragmatyzmu, nie instalowano nadmiaru zabezpieczeń. Nie trzeba zabezpieczać wszystkich towarów bez wyjątku. Wybiera się grupę towarów drogich, małych oraz najczęściej kradzionych i to je się zabezpiecza. Zabezpieczenie nie może zniechęcać klienta do sięgnięcia po produkt. Zwykle popełnianym błędem są nieodpowiednie etykiety na opakowaniu, przez co zakrywają one informacje o produkcie, których może potrzebować klient. Podobnie często instalowane jest zbyt dużo kamer CCTV tak, że „dublują się” przy monitorowaniu pewnych obszarów sklepu.