Media społecznościowe nie będą głównym motorem napędzającym sprzedaż on-line, mimo ich rosnącej popularności – to główny wniosek z raportu prezentującego 10 mitów sprzedaży wielokanałowej „Demystifying the online shopper” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Korzystanie z mediów społecznościowych deklaruje wprawdzie aż 60 proc. respondentów przebadanych przez firmę doradczą PwC. Jako kanał są one wykorzystywane jedynie do obserwacji produktów, zlokalizowania czy przekazania opinii na temat marki czy sprzedawców.

Z raportu firmy doradczej PwC wynika również, że 17 proc. przebadanych użytkowników internetu nie robi zakupów on-line w ogóle – wciąż wolą oni kupować w tradycyjnych sklepach. Jeśli chodzi o urządzenia wykorzystywane do robienia zakupów on-line, respondenci faworyzują w tym względzie komputery – 97 proc. wskazań w porównaniu do zaledwie 28 proc. dla tabletów.