Przedsiębiorstwo „U Jędrusia” – producent dań gotowych – wzmacnia digitalizację procesów zarządczych i rozbudowuje środowisko informatyczne w przedsiębiorstwie. Firma od kilkunastu lat korzysta z systemu Comarch ERP XL, który jest odpowiedzialny za kilka obszarów w organizacji m.in.: handel i dystrybucję, księgowość, finanse oraz obszar płacowo-kadrowy. Kolejnym z nich będzie zarządzanie produkcją.

Spółka „U Jędrusia” prowadzi działalność od 1980 roku i jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek wśród producentów dań gotowych. Posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Wieliczce oraz Morawicy koło Krakowa. Łącznie Spółka zatrudnia ponad 900 osób. Firma współpracuje w skali ogólnopolskiej z największymi sieciami handlowymi. Z sukcesem zdobywa nowe rynki, także zagraniczne. Dodatkowo spółka posiada własną sieć sklepów firmowych.

W najbliższym czasie firma zamierza uruchomić drugą halę produkcyjną w Morawicy o powierzchni użytkowej 23000 m2. Następnie planowana jest również rozbudowa zakładu produkcyjnego w Wieliczce o ok. 12 000 m2 powierzchni użytkowej. Spółka „U Jędrusia” nieustannie inwestuje w nowoczesne, automatyczne linie produkcyjne, technologie, maszyny, systemy komputerowe, fachową kadrę pracowników oraz szuka nowych możliwości rozwoju.

System Comarch ERP XL funkcjonuje we wszystkich zakładach firmy. Po wdrożeniu narzędzi, które obejmą obszary zarządzania produkcją, będzie z niego korzystać blisko 150 użytkowników. Dzięki temu, firma będzie dysponować spójnym i kompleksowym środowiskiem ERP do zarządzania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

– Rozbudowa systemu Comarch ERP XL o moduły do zarządzania produkcją to kolejny etap naszej współpracy z firmą Comarch, która trwa i rozwija się od kilkunastu lat. Aktualnie przy organizacji pracy działu produkcji korzystamy z dedykowanej aplikacji. Po dokładnej analizie i audycie realizacji procesów w firmie oraz po konsultacjach z pracownikami Comarch zauważyliśmy, że nie spełnia ona już naszych oczekiwań i zdecydowaliśmy się na rozbudowę sprawdzonego narzędzia, jakim jest Comarch ERP XL. Zarządzanie wszystkimi procesami w firmie przy użyciu jednego systemu informatycznego z pewnością usprawni komunikację między pracownikami, co z kolei przełoży się na zwiększenie wydajności i poprawę wyniku finansowego – mówi Robert Bugajski, Dyrektor Generalny w firmie „U Jędrusia”.

Wdrożenie Comarch ERP XL w obszarze produkcji zoptymalizuje szereg procesów związanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym m.in. planowanie i harmonogramowanie oraz rozliczenia. Obejmie także obszar przygotowania produkcji, czyli tworzenie i zarządzanie recepturami, oraz kalkulacje kosztów wytworzenia. Z kolei mechanizmy bilansowania produkcji pozwolą na precyzyjną analizę dostępności surowców i półproduktów, a w razie ich braku system utworzy odpowiednie rekomendacje zarówno dla działu zakupów jak i produkcji. Wiele lat doświadczeń i pracy z systemem Comarch EPR XL, powoduje, że w ramach planowanego projektu firma zamierza zweryfikować i usprawnić procesy, które już dzisiaj są wspierane przez Comarch ERP XL. Dzięki temu, że system jest elastyczny, możliwa będzie ich ewentualna rekonfiguracja, tak aby jeszcze lepiej dostosować je do aktualnych potrzeb. Ma w tym pomóc uruchomienie modułu do automatyzacji procesów i modelowania obiegów różnych dokumentów tj. Comarch DMS wraz z Comarch OCR. Projekt przewiduje także szersze wykorzystanie narzędzi analitycznych, z uwagi na nowe obszary i informacje, które zasilą hurtownię danych Comarch Business Intelligence. .

– Bardzo ambitne plany rozwojowe „U Jędrusia” Sp. z o.o., znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz ekspansja zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym stawiają przed Zarządem spółki „U Jędrusia” sporo wyzwań. Przekłada się to oczywiście na większe potrzeby w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów. Comarch jako działający na rynku europejskim producent i integrator systemów ERP skutecznie wspiera działanie dużych, dynamicznie rozwijających się firm produkcyjnych, a nasza firma może być stabilnym partnerem dla lidera produkcji w branży spożywczej na lata – zapewnia Piotr Wojtuszewski, Dyrektor Handlowy w Comarch.

Umowa z firmą „U Jędrusia” została podpisana w marcu 2020 roku, a początek prac wdrożeniowych zaplanowany jest na czerwiec 2020.