W obliczu koronawirusa administracje rządowe w całej Europie ograniczają mobilność i wzywają do pozostania w domu. W trakcie izolacji społecznej oraz pracy zdalnej popyt na podstawowe towary gwałtownie wzrósł. Ma to bezpośredni wpływ na spedytorów i przewoźników – to na nich spoczywa obowiązek zachowania ciągłości dostaw towarów i produktów. W odpowiedzi na tę sytuację Uber Freight wprowadził szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie pomocy przewoźnikom oraz ich kierowcom w bezpiecznym transporcie niezbędnych towarów.

Przyśpieszone płatności w przypadku ładunków strategicznych
Od początku kryzysu w Europie, za pośrednictwem Uber Freight zrealizowano setki transportów produktów niezbędnych w walce z epidemią, w tym żywności, wody, środków ochrony osobistej i artykułów medycznych. Ponieważ dostawy te są kluczowe z punktu widzenia walki z epidemią, Uber Freight wspiera przewoźników realizujących transporty pomocowe i oferuje przyspieszone płatności spedytorom, wykonującym przynajmniej jeden z nich tygodniowo. Spółka ogłosiła, że w ramach pomocy będą otrzymywać płatności dwa razy w tygodniu do 1 czerwca 2020 r. Dzięki temu firmy transportowe będą mogły zabezpieczyć swoją płynność finansową i pokryć koszty operacyjne.

Zwrot kosztów za środki ochrony osobistej
Aby pomóc wszystkim przewoźnikom i ich kierowcom zachować niezbędne środki ostrożności, Uber Freight zapewni wsparcie finansowe do 100 euro tygodniowo na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej.

Obejmują one żele antybakteryjne na bazie alkoholu i chusteczki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne, zakupione do 23 kwietnia 2020 r. W celu uzyskania zwrotu kosztów za zakupione artykuły należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej platformy Uber Freight.

Łatwiejsze dopasowanie ładunków do wybranej trasy
W związku z poważnymi zakłóceniami łańcuchów dostaw oraz dostępności tras w całej Europie, Uber Freight wykorzystuje swoją technologię, by zapewnić przewoźnikom możliwość szybszej realizacji transportów i lokalizowania ładunków. Przewoźnicy i ich kierowcy mogą teraz zapisywać swoje preferowane trasy za pośrednictwem internetowej wersji platformy Uber Freight i otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się ładunek spełniający ich kryteria.

Korzystając z tego narzędzia, przewoźnicy mogą wyszukiwać i zapisywać trasy w oparciu o swoje preferencje, w tym lokalizację odbioru i dostarczenia ładunku, datę odbioru czy rodzaj przesyłki.

Najnowsze informacje i zalecenia dotyczące COVID-19

Ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki pracy Uber Freight na bieżąco przekazuje użytkownikom wiarygodne i precyzyjne dla danego ładunku informacje, dotyczące COVID-19. Obejmują one najnowsze komunikaty na temat ograniczeń w ruchu lądowym, pochodzące z Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, Departamentu Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowego Forum Transportowego.

Informacje dostępne są w ramach całodobowego wsparcia Uber Freight, dzięki czemu kierowcy mogą uzyskać odpowiedzi również podczas realizowanych kursów.