Wielu z nas już wróciło do pracy w biurach oraz koniecznego przemieszczania się po mieście. Między innymi z myślą o tym, Uber wprowadza nowy produkt – UberX z Przesłoną, oferujący przejazd ze specjalną osłoną oddzielającą pasażera i kierowcę. Dodatkowo, jako jedyna aplikacja w kraju weryfikuje kierowców pod kątem odpowiedniego zakrywania twarzy.

Powrót do normalności dla większości Polaków oznacza przemieszczanie się po mieście, zarówno w celach zawodowych i jak i prywatnych. Dla wszystkich, którzy poszukują bezpiecznych form transportu Uber uruchomił dodatkowy produkt na swojej platformie. Każdy, kto zamówi UberX z Przesłoną, odbędzie przejazd autem wyposażonym w specjalny ekran oddzielający pasażera i kierowcę. Nowa usługa dostępna jest w cenie najbardziej ekonomicznej z dotychczasowej opcji – UberX.

Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej usługi, firma już w maju zaczęła dostarczać kierowcom w całym kraju wspomniane przesłony. Uber zainwestował w Polsce ponad 1 milion złotych w środki bezpieczeństwa, przeznaczając je w całości dla polskich przedsiębiorców, m.in producentów przesłon, środków odkażających czy maseczek.

Uber jako jedyna firma na rynku wprowadziła również technologię weryfikującą czy kierowca ma odpowiednio zakryte usta i nos. W trosce o bezpieczeństwo zarówno pasażerów jak i kierowców, w aplikacji pojawiły się wytyczne oraz kroki, które należy podjąć aby bezpiecznie rozpocząć przejazd.

Pełna lista zmian wprowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejazdów:
● Udostępnienie przesłon ochronnych dla kierowców. Pierwsza partia przesłon została rozdystrybuowana w ubiegłym miesiącu. Uber planuje udostępnić przesłony większości aktywnych kierowców we wszystkich miastach w Polsce, na wszystkich produktach (UberX, Select, Black) do końca czerwca.
● Technologia weryfikacji: Przed zalogowaniem na platformę kierowca musi zrobić sobie selfie, następnie aplikacja weryfikuje czy posiada on odpowiednio zasłonięte usta oraz nos. Jeśli wynik jest negatywny, kierowca nie może wykonywać przejazdów.
● Instrukcje bezpieczeństwa (dołączone do przesłon) edukujące i przypominające wszystkim użytkownikom o wytycznych z zakresu bezpieczeństwa.
● Lista wytycznych dla kierowców i dostawców.
● Lista wytycznych dla pasażerów.
● Zwrot kosztów za zakup środków ochrony osobistej dla każdego kierowcy i dostawcy.
● Nowa polityka anulowania przejazdu: kierowcy otrzymają możliwość bezkosztowego anulowania przejazdu, jeżeli pasażer nie będzie posiadał maski. Analogiczne rozwiązanie zyskają pasażerowie. Decyzja o odwołaniu przejazdu musi być podyktowana względami bezpieczeństwa. Kodeks społeczności Ubera zabrania dyskryminacji kogokolwiek ze względu na rasę czy kraj pochodzenia.
● Nowy system informacji zwrotnej dot. zdrowia i higieny: pasażerowie oraz kierowcy w ramach aplikacji będą proszeni o potwierdzenie stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny. Naruszenia tych norm będą groziły utratą dostępu do aplikacji.
● Materiały edukacyjne WHO: Na podstawie konsultacji ze Światową Organizacją Zdrowia, Uber przygotował materiały edukacyjne dotyczące przejazdów współdzielonych i dostaw jedzenia. Informacje te są udostępniane pasażerom, kierowcom, kurierom i restauracjom. Posłużą również jako podstawa do produkcji filmów edukacyjnych, dostępnych z poziomu aplikacji.

Od początku trwania pandemii Uber nieustannie podejmuje działania, by wspierać wszystkich użytkowników swojej platformy. W aplikacji pojawiła się również sekcja, która zawiera na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące COVID-19, w tym oficjalne wytyczne, porady oraz inne przydatne zasoby. Ponadto, każdy kierowca i dostawca, u których zdiagnozowano COVID-19 lub który jest indywidualnie proszony przez organy opieki zdrowia o samodzielną izolację, otrzymał pomoc finansową przez okres do 14 dni, w czasie których konto użytkownika aplikacji jest zawieszone.