Decyzją zarządów spółek UNIT4 Business Solutions oraz UNIT4 TETA, z dniem 1 października nastąpiło połączenie obu podmiotów. Decyzja ta jest konsekwencją działań mających na celu zarówno uproszczenie struktur grupy kapitałowej w Polsce, jak i stałe podnoszenie jakości oraz dostępności rozwiązań w chmurze.

Działalność spółki UNIT4 Business Solutions jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie outsourcingiem oraz usługami SaaS (System-as-a-Service). O jej sukcesie świadczy kilkudziesięciu klientów, dla których outsourcing procesów i systemów jest jednym z kluczowych elementów strategii obniżenia kosztów funkcjonowania procesów pomocniczych. Spółka wchodząc w skład UNIT4 TETA stworzy osobną jednostkę biznesową, która zagwarantuje obecnym klientom ciągłość obsługi oraz szerszy i łatwiejszy dostęp do rozwiązań oferowanych przez spółki.

Po fuzji oferta produktowa UNIT4 TETA zostanie wzbogacona o kolejne, wysokiej klasy rozwiązania w modelu SaaS. UNIT4 Business Solutions zbudowała w tym obszarze dużą wiedzę i doświadczenie oraz bazę lojalnych klientów. W ostatnim czasie wprowadziła na rynek system TETA Cloud Lite, który umożliwia firmom z sektora MŚP korzystanie z markowego i docenianego systemu HR, bez dużych inwestycji w infrastrukturę sprzętową i koszty zakupu licencji, a przy tym implementowany jest w bardzo krótkim czasie. Produkt ten jest tworzony i rozwijany z myślą o firmach, dla których procesy związane z tzw. twardym HR są istotnym narzędziem do obsługi ich pracowników, będących najważniejszym aktywem firmy. Praca na markowym rozwiązaniu przekłada się bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo użytkowania. W modelu SaaS eliminowane jest ryzyko awarii i braku dostępności oprogramowania we „wrażliwym” okresie naliczania wynagrodzeń