Wrocławski producent systemów informatycznych spełnił rygorystyczne wymogi, jakie swoim partnerom stawia Microsoft.

UNIT4 TETA osiągnęła poziom Gold i Silver w dziewięciu obszarach technologicznych – zwanych w programie partnerskim kompetencjami:

•          Gold OEM,

•          Gold Business Intelligence,

•          Gold Collaboration and Content,

•          Gold Application Development,

•          Gold Devices and Deployment,

•          Silver Hosting,

•          Silver Midmarket Solution Provider,

•          Silver Mobility,

•          Silver Data Platform.

Zdobyte kompetencje świadczą o najwyższym stopniu wiedzy specjalistycznej UNIT4 TETA w zakresie rozwiązań firmy Microsoft oraz o pełnym zaangażowaniu firmy w konkretny obszar rozwiązań biznesowych. Partnerzy z kompetencją Gold należą do zaledwie 1 procenta partnerów firmy Microsoft na całym świecie, którzy osiągnęli tak wysoki poziom zaawansowania.

UNIT4 TETA jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych w Polsce dostawców oprogramowania biznesowego klasy ERP, HR, Business Intelligence.