Polski producent oprogramowania, udostępnił nową wersję systemu klasy ERP – Taurus. Najistotniejszym wyróżnikiem wersji, jest coraz szerszy dostęp z poziomu platformy webowej TETA Galactica do obsługiwanych w systemie ERP TETA Constellation procesów biznesowych.

W efekcie oprogramowanie UNIT4 TETA dzięki obsłudze online nowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, staje się dostępne dla coraz szerszej grupy użytkowników. Zyskują oni jeszcze większą niezależność i elastyczność na każdym polu działania. W obszarze personelu mają m.in. możliwość, z poziomu TETA Galactica, składania wniosków urlopowych oraz planów urlopowych, podglądu rozwoju pracownika na graficznie przedstawionej linii czasu w zakresie zmiany stanowisk, odbytych szkoleń, ocen okresowych, czy przeprowadzania oceny okresowej pracowników z możliwością rozszerzenia oceny kompetencji o ocenę zachowań.

Wśród najbardziej oczekiwanych nowych rozwiązań w obszarze finansów można wymienić możliwość rozliczania online delegacji krajowych i zagranicznych oraz jazd lokalnych, ewidencji kosztów i wydatków poniesionych podczas delegacji wraz z ich rozliczeniem i dekretacją, rejestracji wniosku wyjazdu służbowego i przesłania go do przełożonego do akceptacji.

Nowości pojawiły się również w obszarze logistyki, przede wszystkim w zakresie zastąpienia papierowych wniosków o zapotrzebowanie wnioskami elektronicznymi. Dzięki mechanizmowi obiegu dokumentów rejestracja wniosku przez pracownika i jego dalsza akceptacja może być realizowana w pełni po stronie webowej.