Firma UPS poinformowała o wprowadzeniu szeregu usprawnień do swojej sieci lądowej, które ulepszą możliwości eksportu klientom w Europie, w tym w Polsce. Klienci mogą obecnie korzystać z szybszej usługi UPS Standard przy wysyłkach w granicach kontynentu. Usługa ta zapewnia na przykład klientom z Polski szybsze dostawy do odbiorców w Niemczech i Austrii.

„Chociaż naszymi najszybszymi usługami zawsze będą usługi UPS Express, skróciliśmy czas najbardziej ekonomicznych lądowych przewozów transgranicznych nawet o dwa dni” — powiedział Nando Cesarone, prezes UPS Europe.„UPS zamierza do roku 2019 zainwestować 2 mld USD w swoją europejską sieć i infrastrukturę.Częścią tej inwestycji jest modernizacja naszej sieci lądowej, która umożliwi klientom z Polski szybsze i sprawniejsze dotarcie na nowe rynki” — dodał Cesarone.

Ecommerce Europe szacuje, że do roku 2020 obroty internetowe w Europie wzrosną do 6,6% europejskiego PKB, w porównaniu z 2,2% w roku 2014. Ten wzrost obrotów w handlu elektronicznym oznacza, że klienci mają większe niż kiedykolwiek wcześniej możliwości dokonywania zakupów dóbr osobistych, a także nabywania towarów i usług w sektorach tradycyjnych, takich jak produkcja przemysłowa czy branża samochodowa.

Jak wynika z przeprowadzonego przez UPS badania pt. Pulse of the Online Shopper, 58% kupujących online rezygnuje z zakupu, jeśli ich zdaniem czas dostawy jest zbyt długi. Co więcej, 43% respondentów twierdzi, że opóźnienie dostawy zmniejsza ich skłonność do dokonywania kolejnych zakupów u tego samego dostawcy. Dzięki szybszej usłudze UPS Standard polskie przedsiębiorstwa będą mogły zwiększać poziom satysfakcji klientów, dostarczając im produkty szybciej i po przystępnej cenie.