Visa Europe rozszerza zasięg usługi Visa Direct na większość krajów, w których Visa prowadzi działalność. Umożliwi to transfery pieniędzy do ok. 2 mld użytkowników kart Visa, z wykorzystaniem numeru telefonu lub numeru karty Visa odbiorcy. Rozszerzona usługa Visa Direct zostanie udostępniona latem tego roku w 20 wersjach językowych, z obsługą wielu walut, co pozwoli na przekazywanie pieniędzy znajomym, przyjaciołom czy członkom rodziny.

Dodatkowo w ramach współpracy nawiązanej przez Visa Europe z firmą fastacash, banki członkowskie będą mogły zaproponować swoim klientom dokonywanie płatności osobistych za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, WhatsApp czy LinkedIn z i na rachunek dowolnej karty Visa.

Płatności osobistej w ramach usługi Visa Direct konsument dokonuje przez aplikację lub inny interfejs dostarczony przez bank, wprowadzając kwotę, którą chce przetransferować i decydując, w jaki sposób ma ona zostać przekazana – bezpośrednio na numer telefonu komórkowego czy (w przyszłości, dzięki fastacash) poprzez media społecznościowe. Nadawca przekazu proszony jest jedynie o wybranie kanału operacji oraz odbiorcy, który zostaje następnie powiadomiony o dokonanej płatności.