Firmy są odpowiedzialne za strumienie odpadów powstające w wyniku procesów rebrandingu / remodeling / remontu.  Podczas tych procesów generowana jest ogromna ilość odpadów, takich jak złom stalowy i aluminiowy, folie, osprzęt elektryczny (świetlówki, LED), i inne. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z procedur postępowania z ww. komponentami. Dlatego powstał projekt realizowany przez firmę VIVENGE. BrandBility to platforma dialogu biznesu i instytucji regulujących ich funkcjonowanie, w której tematem przewodnim jest minimalizacja efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki.

Projekt zakłada uwrażliwienie przedsiębiorców na sposoby postępowania z odpadami oraz wskazanie im opartej na zbiorze wypracowanych dobrych praktyk ścieżki postępowania, która będzie zgodna z ustawodawstwem polskim i unijnym.