Inicjatywa VIVENGE na rzecz ochrony środowiska – recykling starych elementów wizualizacji sieci sprzedażowych.

Program Brandbility to strategia CSR, realizowana w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako globalny wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, wspólnie z firmą VIVENGE – liderem branży oznakowania reklamowego, podejmuje działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu. Jego celem jest stworzenie certyfikatu oraz kodeksu dobrych praktyk z zakresu logistyki odpadów powstających podczas procesu rebrandingu sieci sprzedażowych, którym to nagradzane będą firmy dbające o standardy ochrony środowiska.

Odświeżenie wizerunku sieci przynosi wiele możliwości. Daje doskonałą okazję do poszerzenie oferty usługowej, wprowadzenia istotnych zmian produktowych, a czasem nawet zmiany generalnej strategii sprzedażowej.

Każda zmiana wizerunku (zarówno częściowego – rebranding, jak i całościowego – remodeling) wiąże się niestety z powstaniem dużej ilości śmieci. Obecnie w Polsce brak jest dobrze rozwiniętej usługi pełnego recyklingu materiałów pochodzących z rebrandingów czy remodelingów sieci sprzedażowych.

Vivenge, będąc firmą praktykującą normy CSR, wzięło pełną odpowiedzialność za szkody środowiskowe powstałe w wyniku prowadzonej działalności i w sposób widoczny zajęło się zagospodarowaniem wytwarzanych odpadów.