2016 jest rokiem wyjątkowym, albowiem liczba godzin, które powinien przepracować etatowy pracownik, wynosi…2016 – informuje „Gazeta Polska codziennie”.

W tym roku mamy 114 dni wolnych, o jeden dzień wolny więcej niż w ubiegłym roku. Miesiącem, w którym odpoczniemy najwięcej, jest trwający już styczeń – aż 12 dni wolnych.

Czeka nas aż 8 długich weekendów, przy czym trzy z nich wymagają wzięcia jednego dodatkowego dnia urlopu. Na pewno – jak pisze „Gazet Polska codziennie” – znajdą się specjaliści, którzy skrupulatnie zaplanują swój urlop, tak aby wpasować się w te daty. Może to dać łącznie 27 dni wolnych od pracy.