Zarówno 2023 rok, jak i 2024 obfitują w wybory. Za nami wybory do Sejmu i Senatu, a przed nami te samorządowe. W maju natomiast do Parlamentu Europejskiego. Podczas kampanii generowane są tysiące, a może nawet miliony materiałów wyborczych, które z czasem trafiają na śmietnik. Jak je zagospodarować w inny sposób? Są na to metody.

Powyborcze sprzątanie materiałów stanowi istotne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby materiałów kampanijnych. W obliczu nadchodzących wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju, warto zastanowić się nad sposobami bardziej zrównoważonego zagospodarowania tych materiałów.

Należy zadbać o promowanie recyclingu
Jednym z głównych kierunków jest promowanie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów drukowanych. Poprzez segregację materiałów wyborczych oraz ich przekazanie do procesu recyklingu, możemy zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Warto również zachęcać do ponownego wykorzystania materiałów wyborczych w inny sposób. Na przykład, plakaty i ulotki mogą być przetworzone na materiały do pakowania, notatki czy nawet kreatywne prace plastyczne. Poprzez promowanie świadomego podejścia do konsumpcji i kreatywnego wykorzystania zasobów, możemy zmniejszyć negatywny wpływ kampanii wyborczych na środowisko.

– Obserwujemy, że materiały wyborcze mogą być wykorzystane w odpowiedni sposób, już po kampanii. Natomiast już podczas planowania kampanii warto zastanowić się, jakich materiałów potrzebujemy i jaka powinna być ich liczba. A co ważne – zadbać o ich odpowiednią jakość. Drukowanie banerów na słabej jakości materiale może doprowadzić do szybkiego zniszczenia, a także do wyblaknięcia kolorów. Sprawdzajmy także z kim podejmujemy współpracę. Czy są to firmy, które mają na uwadze dobro naszej planety i korzystają z ekologicznych technologii produkcji – mówi Sylwia Krysik-Myśliwiec, ekspertka firmy OOH.pl, która realizuje kampanie zewnętrzne.

Jak wykorzystać materiały wyborcze?
Powyborcze sprzątanie materiałów, ma na celu przetworzenie zużytych materiałów na nowe produkty lub surowce, zamiast po prostu wyrzucania ich na śmieci. Istnieje wiele sposobów zagospodarowania materiałów pochodzących z recyklingu. Można je oddać to sortowi.
– Przetwarzanie plastiku: plastik można przetwarzać na nowe produkty, takie jak butelki, opakowania, torby, czy meble.
– Recykling papieru: zużyty papier może być przetworzony na nowy papier lub tekturę. Stare gazety, kartony i pisma mogą posłużyć jako surowiec do produkcji nowego papieru.
– Przetwarzanie metali: metale, takie jak aluminium, stal i miedź, mogą być przetwarzane i ponownie wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów. Recykling metali jest szczególnie efektywny, ponieważ metal można przetwarzać wielokrotnie bez utraty jakości.
– Recykling szkła: szkło można przetwarzać na nowe butelki, słoiki, czy też elementy dekoracyjne. Jest to proces, który wymaga odpowiedniego sortowania szkła według koloru, aby uzyskać wysoką jakość przetworzonego produktu.

Wspólne działanie polityków, organizacji społecznych oraz obywateli w promowaniu bardziej ekologicznych praktyk w trakcie kampanii wyborczych może przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.