Ponad 30% firm w Europie Środkowej (w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech) nie wyłącza komputerów na noc, generując gigantyczne koszty wynikające z niepotrzebnie zużywanej energii elektrycznej. W Polsce problem dotyczy 17% przedsiębiorstw, czyli ponad 1/6. Najgorzej sytuacja wygląda na Słowacji, gdzie przedstawiciele 55% firm, które wzięły udział w badaniu, przyznali, że pracownicy nie wyłączają komputerów, gdy wychodzą z biura po zakończeniu pracy. Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, komputery pozostają włączone przez całą dobę w 17% przedsiębiorstw. Z kolei w Czechach, problem niewyłączania sprzętu dotyka 36% przebadanych firm.

Nowe dane zostały uzyskane w ramach badań przeprowadzonych na zlecenie Intela. Wzięło w nich udział 576 firm z czterech krajów Europy Środkowej.

Z badania wynika, że pozostawianie włączonych urządzeń po zakończeniu pracy nie jest z reguły powodowane koniecznością aktualizacji oprogramowania czy ingerencji specjalistów IT.

Wyniki badań wskazują na zależność pomiędzy wielkością firmy i wyłączaniem urządzeń przez pracowników. Najlepiej wypadają tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 200 pracowników), z kolei w dużych firmach (200-500 pracowników) w naszym regionie 30% komputerów działa przez całą dobę. W firmach zatrudniających ponad 500 pracowników mamy już do czynienia z 40% urządzeń, które pozostają włączone na noc. Straty spowodowane przez ciągły pobór energii, pomnożone przez ilość komputerów znajdujących się w większych firmach, sprawiają, że duże przedsiębiorstwa w największym stopniu dotknięte są tym problemem.