Rok 2016 przejdzie do historii obrotu bezgotówkowego w Polsce jako ten, w którym m.in. dzięki działaniom Visa możliwość płacenia kartą stała się usługą prawdziwie powszechną. Kamieniami milowymi w rozwoju rynku płatniczego z pewnością można nazwać takie wydarzenia jak przekroczenie liczby pół miliona terminali oraz umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich placówkach własnych Poczty Polskiej. Honorowanie takich płatności przez tę ważną i cieszącą się dużym zaufaniem społecznym instytucję ma szczególne znaczenie dla umacniania pozytywnej opinii konsumentów o zaletach i bezpieczeństwie płatności bezgotówkowych.

Wcześniej w tym roku płatności takie umożliwiła w swoich hurtowniach sieć Eurocash Cash & Carry. Według ostatnich oficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego łączna liczba terminali płatniczych działających w Polsce sięgnęła w czerwcu br. 497,5 tys. Liczba ta nie uwzględnia jednak blisko 8 tys. terminali uruchomionych w urzędach pocztowych oraz kolejnych kilkunastu tysięcy urządzeń zainstalowanych od czerwca, których można się spodziewać na podstawie przyrostów z 2 pierwszych kwartałów tego roku (odpowiednio: 14,6 tys. i 19,3 tys.).

Między innymi dzięki wsparciu Visa, od października bezgotówkowo można płacić w całej, liczącej 4,6 tys. sieci własnych placówek Poczty Polskiej. Klienci urzędów pocztowych mogą zapłacić kartą bez dodatkowych opłat m.in. za usługi pocztowe, doładowanie telefonu czy rachunki domowe; będą mogli także dokonać wypłaty gotówki.

„Obecny rok bez wątpienia jest wyjątkowy dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wielu detalistów doceniło płatności elektroniczne, dzięki czemu kartą lub smartfonem możemy coraz częściej zapłacić także tam, gdzie do tej pory przyjmowana była wyłącznie gotówka. Wspieramy Pocztę Polską w wysiłkach prowadzących do wdrożenia i popularyzacji płatności bezgotówkowych w jej placówkach” – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. „Cieszymy się, że w placówkach pocztowych można już płacić z Visa. Czytelny sygnał ze strony tak ważnej i cieszącej się dużym zaufaniem społecznym instytucji stanowi cenne wsparcie realizowanych przez nas, wspólnie z polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego jako najbardziej wygodnej i bezpiecznej formy płatności” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.
W dynamicznym rozwoju płatności bezgotówkowych ważną rolę odgrywa powszechność wygodnych płatności zbliżeniowych, które stanowią obecnie już 58% wszystkich płatności kartami Visa w Polsce. Rok temu ten udział wynosił 43%. Obecnie zbliżeniowo można płacić w ponad 425 tys. terminali, co stanowi 86% wszystkich terminali POS działających na polskim rynku. Do końca 2017 roku płatności zbliżeniowe będą obsługiwane przez wszystkie terminale w Polsce.

W latach 2010-2015 w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie banki wydawcy kart Visa dofinansowały instalację ponad 200 tys. terminali w całym kraju. Dzięki programowi przyjęte zostały również preferencyjne stawki opłaty interchange dla handlu hurtowego, rachunków domowych czy za czynności publiczno-prawne, co zachęcało do przyjmowania płatności kartą w tych sektorach.
Obecnie dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych możemy obserwować również w takich sektorach jak transport publiczny czy płatne strefy parkowania.

Visa od wielu lat konsekwentnie prowadzi działania na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in. realizując kampanie zachęcające do płacenia kartą, wspierając i dofinansowując wdrożenia terminali w punktach handlowo-usługowych czy obecnie aktywnie uczestnicząc w pracach w ramach rządowego programu „Od Polski papierowej do cyfrowej”, którego jednym z głównych celów jest upowszechnienie akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych w administracji publicznej – rządowej i samorządowej.