Internetowy Program Partnerski Profi Credit to narzędzie stworzone z myślą o właścicielach stron internetowych, którzy chcą generować zyski z prowadzonych przez siebie serwisów, blogów, forów etc. Do czasu uruchomienia wewnętrznej platformy afiliacyjnej, każdy partner chcący nawiązać współpracę ze spółką, mógł zrobić to tylko za pośrednictwem zewnętrznej sieci. Z czym to się wiązało? Rzecz jasna, z wynagrodzeniem pomniejszonym o marżę pośrednika. W niektórych przypadkach stanowiła ona nawet połowę wypracowanych przez partnera środków.

Uruchomienie platformy było warunkowane rzeczywistą potrzebą afiliantów działających na rynku finansowym, polegającą na ustanowieniu bezpośrednich relacji biznesowych z instytucjami, dla których pracują – wyjaśnia twórca opisywanego narzędzia,Jarosław Czulak, Dyrektor Działu Marketingu w Profi Credit.

W praktyce model jest bardzo prosty. Osoba zainteresowana współpracą wypełnia krótki formularz na stronie programu partnerskiego, a system dokonuje automatycznego wygenerowania dokumentów rejestracyjnych. Po podpisaniu umowy wraz z załącznikami, tworzony jest dostęp do panelu, gdzie partner uzyskuje link do landingpage’a. Strona zawiera unikalny identyfikator źródła ruchu, lokalnie hostowane materiały reklamowe i szczegółowe statystyki prowadzonych przez afilianta działań. Dodatkowo, panel daje partnerowi możliwość monitorowania bieżącego salda wynagrodzenia oraz dokonywania wypłat.

Prawie pół miliona złotych wypłaconej partnerom prowizji i niemal 200 tys. wygenerowanych kontaktów do potencjalnych klientów – tak przedstawiają się w liczbach dotychczasowe wyniki naszego programu. Po trudnych początkach, związanych z osadzaniem nowej sieci afiliacyjnej na bardzo konkurencyjnym polskim rynku, Internetowy Program Partnerski staje się jednym z głównych filarów aktywności marketingowych prowadzonych przez Profi Credit –dodaje Jarosław Czulak.

Wprowadzenie na rynek nowej platformy afiliacyjnej wiązało się oczywiście z pewnymi trudnościami. W Polsce panuje duża konkurencja w obszarze marketingu afiliacyjnego, a wydawcy muszą współpracować z dużą liczbą podmiotów.

Znaczną barierą, którą napotkaliśmy na etapie wdrożenia narzędzia, była niechęć wydawców do dużej dywersyfikacji instytucji, z którymi współpracują. Z perspektywy afilianta fakt, iż platforma nie skupia w swoich ramach kilkunastu lub kilkudziesięciu programów partnerskich różnych instytucji, z których dochód można rozliczać jedną fakturą lub rachunkiem, może stanowić potencjalne utrudnienie. Jak pokazuje jednak rzeczywistość, większa opłacalność bezpośredniej współpracy niweluje tego typu przeszkody–podsumowuje Czulak.