Płatności z użyciem debetowych kart Visa w całej Europie po raz pierwszy przekroczyły poziom biliona euro (dokładnie: 1,02 biliona) rocznie, wzrastając o 8,8 proc. – według zaprezentowanych rezultatów organizacji Visa Europe za rok finansowy kończący się 30 września 2012 r.

W Polsce wartość płatności z użyciem debetowych kart Visa, dominujących w portfelach polskich konsumentów, zwiększyła się w tym okresie o 17,2 proc., tj. ponad dwu i półkrotnie szybciej niż wartość transakcji ogółem dokonywanych polskimi kartami debetowymi Visa, które uwzględniają także wypłaty gotówki z bankomatów (wzrost o 6,9 proc.). Liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych debetowymi kartami Visa wydanymi przez polskie banki wzrosła o blisko 20 proc.