Według danych firmy badawczej Nielsen wartość kategorii dań instant rozumianych jako zupy „chińskie” (nudle), zupy błyskawiczne, fixy oraz dania gotowe instant w okresie czerwiec 2011 – maj 2012 w Polsce wyniosła 924,5 mln zł. W porównaniu do poprzedniego okresu rynek ten pozostaje stabilny. Największą sprzedaż wartościową generują zupy „chińskie”, które odpowiadają za 41 proc. kategorii. Drugim w kolejności segmentem są fixy generujące 30 proc. wartości kategorii, a dalej zupy błyskawiczne (22 proc.) oraz dania gotowe Instant (7 proc.).