Jak wskazują wyniki badania Ipsos przeprowadzonego wśród uczestników projektu Google Internetowe Rewolucje, zmiany w zastosowaniu narzędzi internetowych w firmach przynoszą wymierne korzyści i są niezbędne – w wyniku szkolenia zostały wprowadzone w aż 83% z nich. Dzięki wdrożeniu narzędzi online, aż 59% ankietowanych poprawiło swoje wyniki biznesowe, takie jak zwiększenie liczby klientów, wzrost sprzedaży, a także zysków czy obrotów. Ponadto w małych i średnich przedsiębiorstwach nadal obecnych jest wiele barier, które utrudniają im budowanie przewagi konkurencyjnej. Tymczasem główną motywacją właścicieli firm do skorzystania ze spotkań z doradcami programu jest właśnie rozwój prowadzonego biznesu (97%) oraz wzmocnienie swoich kompetencji i zdobycie nowych (60%).

Internetowe Rewolucje to projekt skierowany głównie do firm z sektora MŚP, którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych i wsparcie przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie daje internet w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozwoju firmy i eksporcie. W 2015 r. powstała bezpłatna platforma edukacyjna, na której dostępnych jest 125 lekcji podzielonych na 31 tematów. Od 2017 r. projekt Internetowe Rewolucje prowadzony jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. W całej Polsce 30 doradców udziela wsparcia przedsiębiorcom w analizie ich potrzeb i dotychczasowych działań w internecie, przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, a także pomocy w zdefiniowaniu indywidualnego planu działania w sieci. Dotychczas ze szkoleń z doradcami skorzystało już ponad 20 tysięcy firm, a w badaniu Ipsos wzięło udział 2282 ich przedstawicieli.

– Internet to dzisiaj niezastąpione źródło informacji odnośnie usług czy produktów, których poszukuje użytkownik, a które są mu często potrzebne tu i teraz. Dla firm, niezależnie od ich branży czy oferty jest więc niezbędny do pozyskiwania klientów. Otwiera przed przedsiębiorcami nie tylko nowe sposoby dotarcia do grupy docelowej, ale także do ekspansji na nowe rynki. Wykorzystanie narzędzi internetowych, nawet najmniejszym firmom umożliwia funkcjonowanie i odnoszenie sukcesów w skali międzynarodowej (micromultinationals), dzięki czemu z ich usług i produktów mogą korzystać klienci także w najdalszych zakątkach świata – mówi Łukasz Pietrzak, koordynator projektu w Google Polska.

Bariery przed korzystaniem z narzędzi cyfrowych
Tylko 16% badanych nie widzi istotnych barier, powstrzymujących ich przed korzystaniem z narzędzi cyfrowych. Polscy mali i średni przedsiębiorcy nadal identyfikują wiele ograniczeń powstrzymujących ich przed wykorzystaniem potencjału sieci w swojej firmie. Podstawowym z nich, które wskazało aż 69% uczestników projektu, jest brak wiedzy o narzędziach internetowych i niewystarczające wsparcie w ich wdrożeniu. Związany jest z tym również brak czasu na zdobywanie tych informacji (36%), a co piąty ankietowany obawia się realnego kosztu wprowadzenia takich narzędzi. Co ciekawe, kwestie związane z bezpieczeństwem lub ryzykiem oszustwa budzą niepokój jedynie, co dziesiątego przedsiębiorcy. 8% badanych uważa, że taka inwestycja nie byłaby wartościowa, a 6%, że w firmie nie ma większego zainteresowania narzędziami internetowymi.

Jak firmy zmieniają swoją obecność w sieci
Aż 83% badanych po wzięciu udziału w projekcie zaczęło w bardziej aktywny sposób wykorzystywać narzędzia internetowe. Ponad połowa przedsiębiorców poprawiła swoją widoczność lokalną przy wykorzystaniu wizytówki Google Moja Firma, a także postawiła na bezpośredni kontakt z klientami dzięki obecności w mediach społecznościowych. Równie ważne okazało się dotarcie do klienta mobilnego, bowiem 47% przystosowało swoją stronę internetową do smartfonów i tabletów. 39% badanych zoptymalizowało swoje strony pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO). Aż 38% firm zaczęło stosować analitykę internetową niezbędną do zdobycia większej ilości informacji o swoich obecnych, jak i potencjalnych klientach. 32% ankietowanych rozpoczęło lub usprawniło sprzedaż swoich produktów czy usług online. 28% zaczęło także inwestować w promocję w sieci, a prawie ćwierć z nich stworzyło bloga lub aktywniej prowadzi już istniejącego.

Efekty biznesowe
59% właścicieli firm, które wzięły udział w projekcie, poprawiło swoje wyniki biznesowe, takie jak pozyskanie kolejnych klientów czy zwiększenie obrotów. 68% firm zauważyło wzrost wejść na ich strony internetowe, a w 61% z nich zwiększyła się liczba interakcji w mediach społecznościowych. Co ważne, 55% przedsiębiorstw zyskało nowych klientów, 41% firm zanotowało wzrost zysków czy obrotów, a 40% zwiększyło sprzedaż lub liczbę rezerwacji swoich usług. Warto również podkreślić, że 34% przedsiębiorstw osiągnęło założone cele w odniesieniu do konwersji, natomiast 23% zanotowało więcej wizyt w swoim sklepie internetowym. W co ósmej firmie zatrudniono też nowych pracowników, a 74% przedsiębiorców przyznało, że nastąpiło to głównie dzięki udziałowi w projekcie. Wzmocnienie umiejętności cyfrowych przyniosło też długofalowe skutki w odniesieniu do poczucia pewności względem ich przyszłości zawodowej oraz przyszłości firmy (55%).

Plany na przyszłość
Projekt Google Internetowe Rewolucje spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród przedsiębiorców również w odniesieniu do jego użyteczności dla cyfrowej przyszłości Polski i wsparcia rozwoju umiejętności internetowych w kraju. Ponad połowa właścicieli biznesu dostrzega teraz duży potencjał do rozwoju w związku z nabywaniem umiejętności cyfrowych, dlatego w ciągu najbliższych 6 miesięcy chce brać udział w kolejnych szkoleniach i poświęcać większą ilość czasu na zdobywanie wiedzy.

– Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na merytoryczne wsparcie dla małych i średnich firm – tym bardziej, że jak widzimy, przekłada się ono na widoczne, lepsze wyniki biznesowe wśród badanych uczestników Internetowych Rewolucji – mówi Patryk Polkowski z Ipsos.

47% właścicieli firm zamierza również zwiększyć wydatki na promocję w internecie, a 43% chce poszerzyć ofertę produktów lub usług. Przedsiębiorcy zaczęli także dostrzegać potencjał, jaki daje internet względem rozwoju w skali globalnej, bowiem 18% z nich planuje wejście na rynki zagraniczne.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z konsultacji doradców Internetowych Rewolucji

Ze szkoleń z doradcami Internetowych Rewolucji skorzystało dotychczas ponad 20 tysięcy firm. Jedną z nich jest GetAnna, firma, która stworzyła platformę odpowiadającą w imieniu kontrahenta na zapytania jego potencjalnych klientów. Po wysłaniu formularza kontaktowego poprzez stronę internetową, użytkownik otrzymuje automatyczną odpowiedź w ciągu zaledwie 5 minut. GetAnna przeprowadza też wywiad z klientem odnośnie jego potrzeb i preferencji, dzięki czemu kontrahent od razu otrzymuje zestaw najważniejszych informacji. Grupą docelową firmy jest wąskie grono odbiorców, dlatego jej właściciele postanowili skorzystać z możliwości konsultacji z doradcą Internetowych Rewolucji, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach internetowych i promocji ich strony www do określonej grupy odbiorców. Po udziale w szkoleniu postawili na kampanie reklamowe w wyszukiwarce oraz analitykę internetową.

– Po udziale w projekcie Internetowe Rewolucje zauważyliśmy, że liczba użytkowników korzystających z GetAnna zaczęła wzrastać średnio aż o 45% miesięcznie. Z kolei ruch na naszej stronie www wzrósł około 10-krotnie. Zwiększyliśmy również zatrudnienie z 3 pełnoetatowych pracowników do 8 osób – mówi Bartosz Czerkies, CEO & Co-Founder w GetAnna.

Ofertą GetAnna zainteresowali się nie tylko klienci z innych miast, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Z usług firmy korzysta już kilkuset pośredników nieruchomości. GetAnna została także doceniona przez prestiżowe programy i akceleratory dla młodych przedsiębiorstw, oraz otrzymała dofinansowanie w wysokości 180 tys. złotych.