Carrefour opiera swój system logistyczny na współpracy z partnerami zewnętrznymi. Koordynacja transportu, systemy informatyczne kierujące procesem zamówień oraz optymalizacja kosztów logistycznych są zarządzane centralnie. Rozwiązanie zakładające oparcie systemu logistycznego na współpracy z partnerami zewnętrznymi pozwala na daleko idące oszczędności – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Francois Mir, Dyrektor Supply Chain i Organizacji & Systemów Carrefour Polska.

Gdy okresowo nie ma wysokiego zapotrzebowania na usługi transportowe, Carrefour nie musi ponosić kosztów utrzymania całej floty. Daje to firmie dużo większą elastyczność oraz pozwala lepiej zorganizować dostawy towarów do sklepów w szczytach handlowych i podczas sezonowych zmian trendów konsumenckich. Możliwość współpracy z kilkoma partnerami transportowymi pozwala sieci Carrefour na konkurencyjne warunki cenowe w stosunku do sumy kosztów utrzymywania własnej floty transportowej.