W szeroko pojętym wideo monitoringu rok 2015 zapowiada się jako czas 4K, kamer 360°, większej unifikacji, rozwiązań infrastrukturalnych o większej skali integracji oraz ostrej konkurencji w branży – przewiduje Roger Lawrence, menedżer produktów do wideo monitoringu w Sony Professional Solutions Europe.
Pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju i wyników rynku produktów do wideo monitoringu będą miały w tym roku dwa czynniki: rozdzielczość obrazu i poprawa jakości. Rozdzielczość Full HD jest obecnie standardem i dominującym formatem monitoringu o wysokiej jakości; w najbliższym czasie można się natomiast spodziewać intensywnego rozwoju standardu 4K, opartego na technologii HD. Zapewnia on wysoką rozdzielczość i szybko staje się powszechnie dostępny. Nie wiążą się z nim ograniczenia liczby klatek na sekundę czy czułości, które utrudniały użycie poprzedniej generacji kamer o dużej rozdzielczości. Format 4K znacznie zwiększy wygodę użytkowania: pozwoli pokryć rozległe obszary mniejszą liczbą kamer oraz powiększać wybrane fragmenty obrazu o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Ważną rolę w rozwoju rynku odegrają ponadto różne technologie poprawy jakości obrazu. Zaawansowane systemy przetwarzania obrazu pozwalają uniknąć gorszej jakości przy słabym oświetleniu i w trudnych warunkach, a w rezultacie coraz lepiej zaspokajają popyt na dużą czułość przy słabym oświetleniu i na rejestrację obrazu HD z wykorzystaniem technologii podczerwieni. Obserwujemy też rosnące zainteresowanie kamerami wielokierunkowymi, zwłaszcza modelami 360”, które pozwalają rozszerzyć strefę objętą monitoringiem przy wykorzystaniu bardziej efektywnej technologii.

W porównaniu ze stanem z lat ubiegłych dzisiejsze rozwiązania do wideo monitoringu są o wiele sprawniejsze w działaniu. W roku 2015 różne elementy systemu bezpieczeństwa — CCTV, systemy alarmowe, kontrola dostępu — zostaną połączone w szersze rozwiązania infrastrukturalne. W rezultacie rynek zacznie się przesuwać w stronę rozwiązań o większym poziomie unifikacji, obejmujących nie tylko produkty z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, lecz także oświetlenia, ogrzewania i wentylacji budynków. Powstaną więc środowiska o znacznie wyższym poziomie integracji. Ich użytkownicy uzyskają możliwość monitorowania ważnych i wykorzystywanych stref oraz zmieniania panujących w nich warunków. Równocześnie będą mogli oszczędzać zasoby w strefach niewykorzystywanych.