Resort finansów zgodził się, by dopiero od października 2013 r. przedsiębiorcy musieli umieszczać na paragonach dodatkowe informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację towarów. MF przewidywało pierwotnie, że wymóg ten będzie obowiązywał od 1 kwietnia – informuje PAP.

Chodzi o rozporządzenie MF dotyczące kas fiskalnych, które wchodzi w życie 1 kwietnia 2013 r. Zawiera ono przepis uszczegóławiający obowiązek zamieszczenia na paragonie nazwy towaru. Zgodnie z obecnymi regulacjami „paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy”. MF chce jednak, by paragon fiskalny zawierał „co najmniej nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy”.

Rzeczniczka prasowa MF Wiesława Dróżdż powiedziała, że resort zgodził się na sześciomiesięczne vacatio legis dla proponowanych przez ministerstwo zmian. „Rozporządzenie wskazuje, że po 30 września 2013 r. podatnicy będą obowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi” – powiedziała.

Wskazała, że większość firm już dziś stosuje się do tego wymogu.